De rol van innovatieve technologie in het stimuleren van sport en bewegen in de steden Amsterdam en Eindhoven

Auteurs
Marije Baart de la Faille-Deutekom, Mark Janssen, Steven Vos en Joan Dallinga
Onderzoekslijnen
Lectoraat Move to be
Soort object
Bijdrage aan periodiek
Datum
2016
Samenvatting
Naast sport- en beweegaanbod en ruimtelijke ordening biedt ook innovatieve technologie nieuwe mogelijkheden om mensen te stimuleren meer te bewegen. Op basis van onderzoeksresultaten en praktijkrealisaties in Amsterdam en Eindhoven worden mogelijkheden die innovatieve technologie kan bieden voor een actieve en sportieve leefstijl en leefomgeving weergegeven. Ook worden voorbeelden gegeven van persoonlijke evidence based hardloop apps en andere interactieve technologieën (zoals beacons en interactieve hardloop en wandelroutes) om beweeggedrag in de openbare ruimte te vergroten.