Effectief omgaan met suïcidaliteit bij patiënten met schizofrenie

Effectief omgaan met suïcidaliteit bij patiënten met schizofrenie of een aanverwante psychotische stoornis: een richtlijn voor verpleegkundigen

Auteurs
Jan van den Bout, Mieke Grypdonck, B.K.G. (Berno) van Meijel en Esther Meerwijk
Onderzoekslijn
Soort object
Artikel
Datum
2008
Samenvatting
Het pakket bestaat uit twee delen en meerdere praktische bijlage die u in de praktijk meteen kan toepassen: Deel A: Theoretische onderbouwing en aanbevelingen: hierin wordt u een theoretische onderbouwing van de richtlijn gegeven, dat resulteert in aanbevelingen voor hulpverleners. Deze gegevens zijn van belang om goed met de richtlijn te kunnen werken. Deel B: Gegevensverzameling en interventies: in dit deel worden de aanbevelingen specifiek uitgewerkt voor de verpleegkundige beroepsgroep. Het effectief gebruik van de richtlijn, de wijze van gegevensverzameling en het kiezen van interventies komen aan bod.