Goederenvervoer over water van Amsterdam naar Haarlem Waarderpolder

Vervoerstromen vanaf de Amsterdamse haven naar Haarlem Waarderpolder

Auteurs
Ashley van der Meij en Giovanni Douven
Soort object
Bachelorscriptie
Datum
2019
Samenvatting
Welke factoren zijn bepalend voor het succes van een vervoersstroom via de binnenvaart. Hieruit bleek dat een vervoersstroom over water het meest aantrekkelijk is indien het zware, grote en niet tijdskritieke goederen betreft. Vervolgens is aan de hand van deze factoren gekeken naar de productkenmerken van de goederenstromen.