Haarlem: Bevoorrading van de binnenstad over water.

Verantwoordingsverslag

Auteurs
Giovanni Douven en Melvin Hulzebos
Soort object
Bachelorscriptie
Datum
2019
Samenvatting
Om de verkeersdrukte in Haarlem te reduceren zal er een alternatieve methode bedacht moeten worden om goederen duurzaam te distribueren. Dit hangt samen met Green Deal ZES waar onderzoek gedaan wordt naar een manier om retailondernemingen in de binnenstad van Haarlem emissievrij te bevoorraden.