Locatie voor een hub in Haarlem

Verantwoordingsverslag

Auteurs
Giovanni Douven en Beaudine van der Put
Soort object
Bachelorscriptie
Datum
2019
Samenvatting
Het verkeer in Haarlem loopt vast en de gemeente Haarlem heeft klimaatdoelen gesteld. De gemeente Haarlem moet in 2030 klimaatneutraal, in 2040 aardgasvrij en in 2050 circulair zijn. Een hub kan hier een oplossing bieden. City Hub wil deze hub in Haarlem realiseren, maar heeft hiervoor nog geen locatie. Dit onderzoek geeft daarom antwoord op de vraag: “Welke locatie in de Waarderpolder is, op basis van dit onderzoek, voor City Hub het meest geschikt om een hub te realiseren?”.