Sociale innovatie in de praktijk: inzichten en lessen uit twee rapporten

Boeken 3

Auteurs
Philip Marcel Karré
Onderzoekslijn
Soort object
Bijdrage aan periodiek
Datum
2017
Samenvatting
Onderzoeker Philip Marcel Karré bespreekt twee recente rapporten die sociale innovatie in de stadslandbouw belichten. De auteurs beschrijven en analyseren Rotterdamse projecten vanuit twee resp. invalshoeken: als burgerinitiatief in de buitenruimte en als sociale onderneming, en schetsen zo een beeld van de stand van zaken in de praktijk.