Toekomstbestendige LOB

Opleiden voor een loopbaan

Auteurs
Jeany van Beelen-Slijper, Petra Biemans en Ellen Sjoer
Onderzoekslijnen
Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling
Soort object
Artikel
Datum
2019
Samenvatting
Leerlingen bereiden hun studiekeuze op verschillende manieren voor. Door open dagen en proeflessen en door allerlei LOB activiteiten die de school verzorgt. Bij de keuze voor een vervolgopleiding speelt het beroep ('wat kan/wil ik worden?') een belangrijke rol. Jongeren blijken echter vaak een verouderd én weinig overdacht beeld te hebben. Bovendien verandert het werk voortdurend en kan een beroep tegen de tijd dat een leerling de arbeidsmarkt betreedt er al weer anders uit zien. Om toekomstbestendige keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat leerlingen worden voorbereid op een leven lang ontwikkelen. Verder speelt bij de keuze het exploreren een belangrijke rol. Daardoor is de leerling in staat te ervaren hoe bepaald werk is.