Biomimicry

laden

De onderzoekslijn  ‘Biomimicry – leren van de natuur voor duurzame oplossingen’ is een bijzonder initiatief van de onderzoeksgroepen Research Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) en Research Innovation Centre Agri, Food en Life Sciences (AFL). Binnen Inholland richt het lectoraat zich op het maken van de verbinding tussen deze beide onderzoeksgroepen.

De term biomimicry is afgeleid van de samentrekking van de Griekse woorden bios (leven) en mimesis (imiteren), dus letterlijk ’het leven imiteren’. De natuur biedt voor zoveel vraagstukken al een oplossing. Het is een kwestie van hier oog voor hebben en je laten inspireren. Biomimicry is een discipline in ontwikkeling, waarvan de toepassing kan leiden tot innovatie en duurzame oplossingen op het gebied van techniek, ontwerp en sociale innovatie.

Deze programmalijn is een belangrijke stap om de visie van Inholland ‘Samen werken aan duurzame oplossingen’ te versterken. Duurzaamheid, samenwerking en een open blik staan centraal. Dat laatste is belangrijk, omdat biomimicry juist gaat over grenzen weerleggen en disciplines aan elkaar koppelen. Alle aspecten van productontwikkeling zijn nodig en dus leggen we verbindingen tussen engineering, economie, sociale wetenschappen en biologie.

We willen laten zien hoe biomimicry tot betere oplossingen kan komen dan traditionele manieren. Zo gaan we biomimicry inzetten in de agrifoodsector en deze verbeteren met bio-geïnspireerde oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de filtreersystemen van mangrovebossen of menselijke nieren. Deze natuurlijke processen kunnen als inspiratie dienen voor filtreersystemen die wij als mensen zelf ontwikkelen om watermanagement en de kwaliteit van water in de agrarische sector te verbeteren.

Voor onderwijs én werkveld

Docentonderzoekers en studenten werken samen in projecten waarbij de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk direct in het onderwijs gebruikt worden in opleidingen van genoemde domeinen. We verzorgen daarnaast vanuit de onderzoekslijn  gastcolleges en workshops.

Om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de beroepspraktijk delen we onze kennis op congressen en symposia en door middel van publicaties.

Bovendien zet het lectoraat zich in om het aan biomimicry gerelateerde onderwijsaanbod te versterken door het ontwikkelen van multi- of interdisciplinaire opleidingen.

Samenwerkingsverbanden

De onderzoekslijn Biomimicry sluit aan bij de onderzoeksprogramma's en onderzoeksgroepen van de samenwerkende instellingen:

  • Aeres Hogeschool Wageningen: bij het programma ‘duurzaam leren en ontwikkelen van professionals en organisaties en (groen) beroepsonderwijs’;
  • Inholland Delft: bij Sustainable Solutions, de crossover groen-techniek in Delft;
  • VHL: bij het programma duurzame en innovatieve technologieën.

Het is een gezamenlijke exercitie waarbij de drie invalshoeken van de instellingen elkaar gaan versterken.