Lectoraat Composiet

laden

Het lectoraat Composiet doet, als onderdeel van Research Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI), in samenwerking met praktijklab Inholland Composites, praktijkgericht onderzoek op het gebied van lichtgewicht, duurzame en kostenefficiënte composietmaterialen. We verzorgen onderwijs en begeleiden praktijkgericht onderzoek voor studenten van veel van onze technische opleidingen, waaronder Werktuigbouwkunde, Technische Informatica, Bouwkunde, Civiele Techniek en Luchtvaarttechnologie.

Voor onderwijs én werkveld

Docentonderzoekers en studenten werken samen in projecten waarbij de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk direct in het onderwijs gebruikt worden in opleidingen van genoemde domeinen. We verzorgen daarnaast vanuit het lectoraat gastcolleges en workshops. Door het actief toepassen van de kenniswerkplaatsmethodiek verbinden we studenten en bedrijven door middel van concrete projecten in een zo vroeg mogelijk stadium in de studie. Het werken aan realistische vraagstukken vergroot de kwaliteit van onderzoek en de toepassing van het onderzoekend vermogen van onze studenten en collega’s.

Samenwerkingsverbanden

Het lectoraat onderhoudt duurzame relaties met relevante projectpartners bij kennisinstellingen, de branchevereniging CompositesNL en het MKB, in o.a. RAAK-projecten en een EFRO samenwerkingsverband.

Onderzoeksthema's

Het lectoraat werkt samen met Inholland Composites, het composietenlab van Inholland in Delft aan projecten en legt de focus op de volgende thema’s:

   
Automatisering Reparatie

 

Hybride constructies Bio-based