Innovatiemodellen Duurzame Energie

laden

Het lectoraat Innovatiemodellen Duurzame Energie doet praktijkgericht onderzoek naar de transitie naar een duurzame energietechnologie. De onderzoeksprojecten richten zich op het snijvlak tussen nieuwe technologie, (door)ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling. Het lectoraat maakt deel uit van Research & Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en informatica, een van de onderzoeksgroepen van Hogeschool Inholland.

Om de samenleving in voldoende mate van energie te (blijven) voorzien is er nieuwe technologie nodig. De omschakeling naar elektriciteit voor warmte en mobiliteit maakt dat er drie keer zoveel elektriciteitsopwekking nodig is. We staan voor grote energievraagstukken op bijvoorbeeld de volgende gebieden:

Woningbouw

Op dit gebied kunnen we energie besparen door andere manieren van woningbouw te combineren met andere manieren van energieopwekking. De woningen van de toekomst zijn gasloos en worden verwarmd door elektrisch gedreven warmtepompen. De warmte en elektriciteit winnen we uit duurzame energiebronnen, waarbij zonne-energie een grote rol speelt.

Mobiliteit en industrie

Naast de opwekking vanuit zon, wind, water, geothermie en andere bronnen als biomassa, zijn er nieuwe vormen nodig van energieopslag en nieuwe intelligente energiesystemen en -netten.

Om met praktijkgerichte oplossingen te komen in de energietransitie, werken we samen met studenten, (docent)onderzoekers en bedrijven in onderzoeksprojecten en ontwikkelen nieuwe lesprogramma’s.

IDEA en Terra Technica

Mede vanuit de duurzame incubator IDEA Noord-Holland Noord verbindt het lectoraat studenten, onderwijs, bedrijven en instellingen met elkaar. IDEA maakt deel uit van het brede programma Terra Technica, dat (techniek)studenten en startups begeleiding biedt om te ondernemen en hun bedrijf te ontwikkelen. Fysiek kunnen ze daarvoor op de campus van Inholland Alkmaar terecht. Kijk voor meer informatie ook op hboduurzaam.nl.

Lopende onderzoeksprojecten

     
Planet Texel Energieopwekking Transitie van bedrijfsmodellen