Robotica

laden

Het lectoraat Robotica, onderdeel van het Research & Innovation Centre Techniek en Informatica (RIC-TOI), verricht praktijkgericht onderzoek op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en informatica. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de opleidingen van de domeinen Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI), Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW) en Agri, Food & Life sciences (AFL).

Onderzoeksthema's

Het lectoraat Robotica werkt aan de volgende onderzoeksthema’s:

  • Zorgrobots (TOI en GSW)
    Met praktijkgericht onderzoek naar zorgrobots richt het lectoraat zich op urgente actuele thema’s als vergrijzing, ondersteuning bij langer zelfstandig thuiswonen en ondersteuning van patiënten die herstellen van een traumatische ervaring. Met de onderzoekslijn Zorgrobots sluit het lectoraat aan op de Inholland-visie op de gezonde samenleving, die zich richt op empowerment van de professional en zelfmanagement van de patiënt.
  • Robots in land- en tuinbouw (TOI en AFL)
    Het thema duurzaam staat centraal in de onderzoekslijn Robots in land- en tuinbouw. Met technieken in de precisie-landbouw wordt bekeken hoe met minder bestrijdingsmiddelen en minder grondstoffen (mest, water) een hogere productie gedraaid kan worden.

Voor onderwijs én werkveld

Docent-onderzoekers en studenten werken samen in projecten waarbij de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk direct in het onderwijs gebruikt worden in opleidingen van genoemde domeinen. We verzorgen daarnaast vanuit het lectoraat gastcolleges en workshops. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe masteropleiding Robotica. In de aanloop daar naartoe bieden we losse post-hbo-cursussen aan via Inholland Academy.

Om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de beroepspraktijk delen we onze kennis op congressen en symposia en door middel van publicaties.

Samenwerkingsverbanden

Het lectoraat onderhoudt relaties met een groot aantal universiteiten en andere onderzoeks- en kennisinstellingen. Enkele partners zijn de Vrije Universiteit Amsterdam, TU Wageningen, TU-Delft. Ook werken we samen (via SIA RAAK-mkb-projecten) met diverse hogescholen. Vanuit RAAK-MKB werken we ook samen met het midden- en kleinbedrijf.

Lopende onderzoeksprojecten

     
HiPerGreen  KIEM 21st Century Skills
SCOUT