Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences

laden

In de onderzoeksagenda van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL) staat Duurzaam innoveren in de metropool centraal. Steeds meer mensen wonen in de stad en dit heeft grote gevolgen voor de leefomgeving, voedselproductie en voedselzekerheid. Zuinig en duurzaam omgaan met voedsel, de leefomgeving en gezondheid zijn noodzakelijk. Onderwijs, werkveld en overheid doen samen praktijkgericht onderzoek in het RIC-AFL, gericht op de metropoolregio's Amsterdam en Rotterdam-Den-Haag op zoek naar innovaties en bewustwording.

Onderzoekslijnen

Voedsel in de metropool
Gezondheid in de metropool
Leven in de metropool

Lectoren RIC-AFL

De lectoren van het  Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences zijn samen met studenten en (docent-)onderzoekers verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda.

   

Samenwerking

Het RIC-AFL werkt met de volgende Centres of Expertise en kenniswerkplaatsen samen met ondernemers, overheid en omgeving om het praktijkgericht onderzoek uit te voeren:
Centre of Expertise Agrodier
Centre of Expertise Food
Centre of Expertise Greenports
Centre of Expertise Open Teelten
Centre for Biobased Economy
Groene Hart Academie
World Horti Center
Groen Onderwijs Centrum Aalsmeer
KennisCentrum Natuur en Leefomgeving
Rotterdam Food Cluster