Gezondheid in de metropool

laden

Om 'met z'n allen' in de stad te wonen is het belangrijk om er op een plezierige manier te kunnen leven en er gezond oud te worden. Daarom moet er voldoende verbinding zijn met het leven 'buiten de stad'. In de onderzoekslijn Gezondheid in de metropool van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC AFL) doen onderwijs, werkveld en overheid praktijkgericht onderzoek naar hoe steden ingericht zijn om deze verbinding met het ommeland te waarborgen om te kunnen leven in een gezonde samenleving.

Betrokken lectoren

   

Samenwerking

De onderzoekslijn Gezondheid in de metropool werkt samen met de volgende Centres of Expertise en kenniswerkplaatsen:

Centre of Expertise Agrodier
Centre of Expertise Food
Centre of Expertise Greenports
Centre for Biobased Economy
Groene Hart Academie
Food Academy
KennisCentrum Natuur en Leefomgeving

Kennispijlers vanuit de opleidingen

  • Doelgroepenvoeding: gepersonaliseerde voeding ten opzichte van genetische en metabole aspecten; productontwikkeling.
  • Smaakbeleving door de consument; food, groenten en fruit.
  • Voedselkeuze en consumptiegedrag; trends, big data, storytelling, digital innovation.
  • Gezonde leefomgeving; groen, hittestress, fijn stof, zoönosen.
  • Veroudering in relatie tot gezondheid en gezondheidsziektes.
  • Technologische innovaties; 3D-foodprinting, moleculaire veredeling, datamanagement, nanotechnologie, diagnostiek en sensortechnologie, productieprocessen.

Nationale Wetenschapsagenda

Het RIC AFL sluit met haar onderzoekslijnen aan op de Nationale Wetenschapsagenda, waarin de onderzoeksvragen staan waar de wetenschap zich de komende jaren op richt. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee de samenwerking tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Nationale Wetenschapsagenda Gezondheid in de metropool
Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen Technische, economische, sociale en culturele innovaties die bijdragen aan het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken
Smart, liveable cities De stad als gezond woongebied, sustainable cities, green cities, hackable cities. Wat zijn de effecten van (gebouwde) omgeving op gezondheid en welzijn?
Circulaire economie en grondstoffen-efficiëntie Menselijk gedrag en bewustwording
Duurzame productie van veilig en gezond voedsel Personalised nutrition. De ontwikkeling van integrale gezondheidssystemen voor mens en dier in dierlijke productieketens. Consumenten kiezen hun voedselproducten op basis van onderbouwde en meetbare persoonlijke gezondheidsvoordelen. Hoe kunnen we nieuwe gezonde voedselgewassen ontwikkelen die meer produceren met minder gebruik van schadelijke chemicaliën?
Kwaliteit van de omgeving: de waarden van natuur, landschap, bodem, klimaat, water en milieu Bron van genieten en beleving, als factor voor de menselijke gezondheid
Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving Verdergaande verstedelijking roept vragen op over ruimtebeslag en -gebruik en is onlosmakelijk verbonden met innovatieve logistieke systemen voor personen en goederenvervoer