Olaf van Kooten, lector Duurzame verbindingen in de Greenport

laden

Prof. Dr. Olaf van Kooten is sinds 2011 lector Duurzame verbindingen in de Greenport bij Inholland Delft en doet onder de vlag van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL) praktijkgericht onderzoek om de prominente positie van de Nederlandse tuinbouwsector te behouden en te verstevigen. Dit doet hij samen met docenten, studenten, andere onderwijsinstellingen en het werkveld.

Van Kooten onderzoekt nieuwe marktstrategieën en ketensamenwerkingen voor de tuinbouw en ontwikkelt daarnaast kwaliteitsgestuurde logistieke internetsystemen om bijvoorbeeld met 'personalised food' in te spelen op individuele wensen van consumenten in de metropool. Daarmee kunnen consumenten bijvoorbeeld in de toekomst zeer gespecificeerde voedselpakketten bestellen gebaseerd op hun eigen genetische kaart (personalised food). Zijn onderzoek draagt bij aan duurzaamheid en helpt mensen langer gezond en vitaal te blijven.

Voor studenten, docenten en bedrijven

Studenten kunnen begeleiding krijgen in onderzoeksprojecten zoals de modellering van de teelt, de ontwikkelingen in de glastuinbouwmarkt en de relatie tussen voeding en gezondheid. Bedrijven kunnen steun krijgen bij teeltsturing van gewaskwaliteit, nieuwe marktbenaderingen voor een duurzame bedrijfsontwikkeling en de relatie tussen verse voeding en gezondheid c.q. smaak.
Met zijn onderzoek naar duurzame verbindingen in de Greenport sluit Van Kooten aan op de drie onderzoekslijnen Voedsel in de metropool, Leven in de metropool en Gezondheid in de metropool van het RIC-AFL.

Over Olaf van Kooten

Prof. Dr. Olaf van Kooten is naast zijn functie als lector Duurzame verbindingen in de Greenport  bij Inholland Delft sinds 1999 hoogleraar Tuinbouwproductieketens (Horticultural Production Chains) aan de Wageningen Universiteit. Olaf studeerde Natuurkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en promoveerde op de fotosynthese als biofysicus te Wageningen. Verder was hij onder meer afdelingshoofd bij het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut (ATO-DLO) te Wageningen. Tijdens zijn carrière heeft hij zich toegelegd op het voorspellen van productkwaliteit door de gehele keten.

Project SamenMarkt

In de glasgroenteteelt is meer dan de helft van de tuinbouwers technisch failliet, er is geen geld meer voor innovaties. Ondertussen gaan toch veel telers door op de 'oude voet'. Ze produceren waar de markt genoeg van heeft en wat in andere landen veel goedkoper kan. Samen met de Technische Universiteit Delft en Wageningen Universiteit én studenten van de Inholland-opleiding Tuinbouw & Agribusiness en van de Informatica-opleidingen is Van Kooten daarom begonnen met het SIA-RAAK-mkb-project SamenMarkt om de oude marktwerking te doorbreken.
Doel van het project is om samen met glastuinbouwers en ketenpartijen kennis te ontwikkelen waarmee nieuwe marktstrategieën en ketensamenwerkingen onderzocht kunnen worden. Tuinbouwers zijn dan in staat om op een meer onderscheidende manier producten in de markt te zetten tegen een goede marge.