Voedsel in de metropool

laden

De verdeling van voedsel is wereldwijd ongelijk. Herinrichting voedsel- en productieketens is nodig en noodzakelijk, zowel regionaal, nationaal en internationaal. In de onderzoekslijn Voedsel in de metropool van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC AFL) doen onderwijs, werkveld en overheid onderzoek om productieketens opnieuw in te delen en voedsel beter te verdelen. Ook  zetten we de kennis van moleculaire technieken in om gewassen te verbeteren. Het 'voeden van de stad' speelt hier een belangrijke rol.

Betrokken lectoren

   

Samenwerking

De onderzoekslijn Voedsel in de metropool werkt samen met de volgende Centres of Expertise en kenniswerkplaatsen:

Centre of Expertise Agrodier
Centre of Expertise Food
Centre of Expertise Greenports
Centre for Biobased Economy
Groene Hart Academie
Food Academy
KennisCentrum Natuur en Leefomgeving

Kennispijlers vanuit de opleidingen

  • Gebruik van alternatieve eiwitten; duurzaamheid, food, diervoeding, algen
  • Verbetering functionaliteit voedselgewassen; veredeling
  • Urban farming; Telen zonder daglicht, Feeding the city, Groene daken

Nationale Wetenschapsagenda

Het RIC AFL sluit met haar onderzoekslijnen aan op de Nationale Wetenschapsagenda, waarin de onderzoeksvragen staan waar de wetenschap zich de komende jaren op richt. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee de samenwerking tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Nationale Wetenschapsagenda Voedsel in de metropool
Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen Ondernemersklimaat
Smart, liveable cities Economie, de logistiek van de stad, de stad als economisch systeem, de voedselvoorziening van de stad, de stad als energieneutraal systeem, circular cities, sharing cities, urban agriculture.
Circulaire economie en grondstoffen-efficiëntie Grondstoffen gebruiken in plaats van verbruiken. Het (her)ontwerpen van productieprocessen en producten. Het ontwikkelen van nieuwe materialen en businessmodellen. Een optimaal grondstof- en materiaalgebruik.
Duurzame productie van veilig en gezond voedsel De kwaliteit van producten en de wijze waarop de producten worden geproduceerd. Efficiënte productiesystemen, optimale inrichting van duurzame productieketens, de ontwikkeling van meer kennis en inzicht in consumentengedrag ten aanzien van voedsel- en voedselgebruik als onderdeel van de persoonlijke voedings- en lifestyle-mix. Hoe kunnen wij agroproductiesystemen verduurzamen in relatie tot de wereldwijd toenemende vraag naar gezond en veilig voedsel?
Kwaliteit van de omgeving: de waarden van natuur, landschap, bodem, klimaat, water en milieu Grondstof voor een duurzame productie. Hoe kunnen wij agroproductiesystemen verduurzamen in relatie tot de wereldwijd toenemende vraag naar gezond en veilig voedsel?
Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving Nieuwe technische en logistieke systemen zijn essentieel om de toenemende behoefte op de vangen, de milieubelasting ervan te minimaliseren en de veiligheid, beleving en het comfort te vergroten. Transport en logistiek zijn bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid van goederen en personen.