Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica

laden

In de onderzoeksagenda van het Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (RIC-TOI) staan de duurzame technische ontwikkelingen in de metropool centraal. Met praktijkgericht onderzoek geven lectoren, (docent)onderzoekers en externe onderzoekers invulling aan de focusthema’s Lichtgewicht construeren, Duurzame energie, Robotica en Big Data van het onderwijsdomein TOI en de ambitie om ‘ingenieurs nieuwe stijl’ op te leiden. Samen met studenten en het werkveld beantwoorden zij techniekgerelateerde maatschappelijke vraagstukken.

Lectoraten

Composiet
Innovatiemodellen Duurzame Energie
Robotica 
Data Driven Smart Society (in oprichting, achtergrondinformatie)

Lectoren RIC-TOI

De lectoren van het Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica zijn samen met studenten en (docent-)onderzoekers verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda.

 

Werkplaatsen

Studenten, (docent-)onderzoekers, lectoren en het werkveld kunnen voor hun praktijkgericht onderzoek gebruik maken van de werkplaatsen van de TOI-opleidingen. 

  • Bouwkundig/civieltechnisch lab (Alkmaar)
  • Composietenlab (Delft)
  • Elektrotechnisch lab (Alkmaar)
  • Lamineerlab (Alkmaar)
  • Mechanicalab (Alkmaar)
  • Roboticalab (Alkmaar)

De onderzoeksagenda van RIC-TOI past binnen de profilerende thema’s van Inholland: duurzaam, gezond en creatief en sluit aan op onderzoeksagenda’s van andere onderwijsdomeinen van de hogeschool zoals Gezondheid, Sport & Welzijn, en Agri, Food & Life Sciences.