Cock Heemskerk, lector Robotica

laden

Cock Heemskerk is sinds mei 2016 lector Robotica bij Inholland Alkmaar. Onder de vlag Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (RIC-TOI) doet hij praktijkgericht onderzoek om praktijkkennis met betrekking tot robotica in te bedden in het onderwijs van diverse technische opleidingen. Hij werkt daartoe samen docenten en studenten van de Inholland-opleidingen Werktuigbouwkunde, Electrotechniek, Technische Informatica.

De focus in het onderzoek van Heemskerk ligt op toepassingen zorgrobots en agri-robots. Bij zorgrobots zoekt hij naar de verbinding en crossover tussen de Inholland-domeinen Techniek, Ontwerpen en Informatica en Gezondheid Sport en Welzijn , en samenwerking met onder andere de Vrije Universiteit. Bij agri-robots, zoekt hij naar de verbinding en crossover tussen TOI en het Domein Agri, Food & Life Sciences in Delft, en samenwerking met Wageningen Universiteit.

Voor studenten, docenten en bedrijven

Studenten, docenten en bedrijven kunnen meedoen aan de kenniskring robotica en aan onderzoeksprojecten van het lectoraat Robotica. Studenten kunnen afstuderen in de projecten. Bedrijven kunnen met behulp van docenten en studenten kennis genereren om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken met betrekking tot robotica toepassingen in de zorg en in de land- en tuinbouw

Over Cock Heemskerk

Cock Heemskerk studeerde Werktuigbouwkunde aan de TU Delft (M.Sc 1985) en deed bij dezelfde universiteit promotieonderzoek aan assemblage met industriële robots (PhD 1990). Tussendoor (1985-1986) was hij als visiting scientist verbonden aan het Robotics Institute van Carnegie Mellon University in Pittsburgh, PA, USA.

Na zijn promotie heeft Heemskerk van 1990 tot 2007 in de ruimtevaart gewerkt bij Dutch Space (nu Airbus DS) aan verschillende projecten, veelal met een robotica-component. Hij is één van de hoofdontwerpers van de European Robotic Arm (ERA) en was bij die ontwikkeling betrokken vanaf het allereerste conceptontwerp tot aan kwalificatie en aflevering. Daarnaast was hij initiatiefnemer en uitvoerder van vele roboticastudies voor toepassing binnen de ruimtevaart en daarbuiten. Heemskerk is verder mede-uitvinder van FlexArrayer, een instrument waarmee op een eenvoudige en snelle manier DNA-microarrays ('DNA-chips') ontworpen en gesynthetiseerd kunnen worden.

Vanaf 2007 heeft hij zijn eigen adviesburo Heemskerk innovative Technology (HIT), dat zich richt op robots en mechatronica in diverse high-tech toepassingen, zoals autonome bussen, ruimterobots en robots voor onderhoud in een nucleaire omgeving. Sinds 2014 is HIT ook bezig met de ontwikkeling van een zorgrobot. Cock is auteur en co-auteur van talloze publicaties over robotica en remote handling en lid van KIVI/Niria, IEEE R&A, IEEE NPSS, EURON,  NVR en diverse beroepenveldcommissies.