Lectoraat Composiet

laden

Het lectoraat Composiet doet, als onderdeel van Research Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI), praktijkgericht onderzoek om praktijkkennis met betrekking tot composieten in te bedden in het onderwijs van diverse technische opleidingen. De focus hierbij ligt op ‘lichtgewicht en duurzaam’, dus op toepassingen en gebruik van composieten waar winst wordt behaald ten opzichte van ‘ouderwetse’ materialen op het gebied van gewicht, energiegebruik en operationele duurzaamheid.  

Het lectoraat werkt nauw samen met docenten en studenten van de Inholland-opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde, Luchtvaarttechnologie en Technische Bedrijfskunde, en met het Composietenlab van Inholland Delft. Om praktijkkennis te vergaren is er ook nauwe samenwerking in verschillende netwerken en met andere hogescholen.

Onderzoekslijnen

Vanuit het lectoraat Composiet werken lector Rogier Nijssen, teamleider Composietenlaboratorium Antoine Gerritse en Research Fellow Katrin Tazelaar met studenten, docent-onderzoekers, bedrijven en instellingen samen aan projecten aan de hand van de volgende onderzoekslijnen:

Automatisering

 • Geautomatiseerde productie van composietmaterialen
 • Slimme composieten
 • Integraal ontwerp, ook van de productieketen
 • Gebruik van composieten in machinebouw

 (zie bijvoorbeeld: RoboCompo)

Biobased

 • Natuurvezels en –harsen
 • Lesboek ‘Biocomposieten-basiskennis’
 • Circulaire energie, van afval naar grondstof
 • Lange termijn gedrag van composieten onder invloed van vocht, UV en temperatuur
 • Chemie van biopolymeren

Reparatie

 • Ontwerpen en karakteriseren van reparatiemethoden
 • Cross-overs van luchtvaart naar andere gebieden
 • Hybride constructies
 • Verbindingsmethoden