Strategic Development in Creative Business

laden

Traditioneel management is veelal lineair ingericht en gefocust op het creëren van stabiliteit en voorspelbaarheid. Het is daarom minder geschikt in de huidige complexe, instabiele en onvoorspelbare omgevingen. Leiders, managers en ondernemers moeten op zoek naar andere wijzen van organiseren. Denk aan andere organisatiestructuren, een andere invulling van leiderschap, nieuwe beslissingsmechanismen, andere beheer- en controlesystemen en nieuwe businessmodellen.

In samenwerking met het werkveld, studenten (de aankomend professionals) en docenten doet het lectoraat Strategic Development in Creative Business onderzoek naar deze aspecten. Met de verkregen inzichten kan het lectoraat de rol van de creatieve professional van de toekomst duiden en organisaties helpen bij het snel leren en strategisch acteren in de markt.

Het lectoraat heeft zitting in diverse netwerken, zoals het landelijk platform lectoraten Smart Industry, Smart Industry Noordvleugel, WO Smart Industry en Taskforce KUO Onderzoek. ​​
Lees meer 

Activiteiten

Het toegepast onderzoek van de kenniskring is afgestemd op de vraagstukken vanuit het werk- en beroepenveld, waarmee wij zowel het bedrijfsleven als docenten en studenten van kennis en inzichten in relevante actuele ontwikkelingen voorzien. Wij leveren een bijdrage aan de innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van de (regionale) kenniseconomie.
Lees meer