Het studieprogramma

Jouw studie bij Hogeschool Inholland heeft een krachtige verbinding met de beroepspraktijk. Je leert daarom naast de theorie ook concrete inzichten en vaardigheden die je na je opleiding direct kunt gebruiken in je loopbaan. Hieronder lees je hoe je deze studie doorloopt.

Studievormen

 • Theorie
  Je doet kennis op met colleges, werkcolleges en zelfstudie.
 • Vaardigheden
  Je leert te werken in een laboratorium. Minstens een dag in de week ben je in het laboratorium om experimenten voor te bereiden, uit te voeren en er een verslag van te maken.
 • Projectmatig werken
  Voor de praktijk van een laborant is dat een onmiskenbaar onderdeel.

Vakken

Je volgt lessen en werkt aan projecten over onderwerpen zoals:

 • het bepalen van de concentratie van medicinale stoffen in een monsteroplossing
 • het scheiden van een mengsel componenten met behulp van scheidingsmethoden
 • het synthetiseren van kleine moleculen met behulp van organische chemie
 • het duurzaam afbreken van plastics met behulp van ionenwisselaars

Stage

Je loopt ongeveer zes maanden stage. Waar, dat bepaal je zelf. Kies voor een petrochemisch of voedingsmiddelenbedrijf, een universiteit of een onderzoeksinstelling. Naar het buitenland gaan kan ook. We hebben een uitgebreide database van stagebedrijven en -vacatures om je te helpen. Tijdens de stage krijg je begeleiding, zowel van de opleiding als de stage-instelling.

Opbouw van de opleiding

Eerste jaar (propedeuse)

 • Je oriënteert je breed op het gebied van Life Sciences & Chemistry.
 • Je volgt ongeveer 20 college-uren per week. Ook krijg je activiteiten als studieloopbaanbegeleiding.
 • Je studeert zelfstandig en in studie- en projectgroepen.
 • Je leert het werk van een analist op basaal niveau: je kunt een onderzoeksplan opstellen, experimenten uitvoeren en resultaten rapporteren en presenteren.
 • Aan het eind van het jaar krijg je een toets. Past de opleiding echt bij je?

Tweede jaar

 • Het is nu tijd om je verder te verdiepen in chemie.
 • De opzet van het onderwijs blijft hetzelfde, maar het aantal lesuren is iets minder. Je zult zelfstandiger werken.
 • De wekelijkse dag in het laboratorium blijft.
 • Aan het eind van het jaar heb je een grondige basiskennis van chemie. Kun je daarmee aan de slag in de praktijk? We toetsten of je klaar bent voor de stage in het derde jaar.

Blijk je een talent te zijn en zoek je een extra uitdaging? Vanaf het tweede studiejaar kun je deelnemen aan het Analytical Sciences Talent Program. In dit 'honoursprogramma' gesteund door bedrijfsleven, onderwijs en overheid scherp je je analysevaardigheden aan.


 Derde jaar

 • Je begint met een stage van een halfjaar. Zo leer én ervaar je hoe je onderzoek doet en experimenten uitvoert. Jouw stageplek? Dat is een bedrijf, universiteit of onderzoeksinstelling in binnen- of buitenland. Ter plekke en vanuit Inholland krijg je persoonlijke begeleiding.
 • De tweede helft van het jaar volg je minors. Dit zijn vakkenpakketten om je verder te specialiseren in de richting van jouw keuze.

Vierde jaar

 • Je gaat afstuderen. Dat begint met je afstudeerstage.
 • Vervolgens werk je aan een onderzoek van een laboratorium naar keuze. Je maakt zelf de planning, voert de experimenten uit in het laboratorium en verwerkt je resultaten in een scriptie. Dit onderzoek kun je ook in het buitenland uitvoeren.
 • Je sluit je studie af met een afstudeerverslag, presentatie en een eindgesprek. Hierin verdedig je je afstudeerproject.

Als je de opleiding Chemie met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Science en Ingenieur noemen!

Minors

Naast de vaste onderdelen krijg je volop kans om je eigen interesses te volgen. Daar zijn minors voor: een pakket met verschillende vakken. Verdiep je bijvoorbeeld verder in scheidingsmethoden, de ontwikkeling van medicijnen of kunststoffen.

Studeren en stagelopen in het buitenland

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Via Hogeschool Inholland kun je een deel van je studie volgen bij zusterinstellingen in Europese landen, zoals Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië. Je kunt zelfs terecht in de Verenigde Staten. Je staat er tijdens zo’n avontuur natuurlijk niet alleen voor: vanuit Hogeschool Inholland krijg je uitgebreide begeleiding. Je behaalde studiepunten tellen mee als je terugkomt in Nederland. En je ervaringen? Die pakt niemand je meer af.

Studiebegeleiding


We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Onze studieloopbaanbegeleiders helpen je op weg. Het overleg vindt plaats in jouw mentorgroep en door middel van groeps- en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen, adviseert een studentendecaan je graag. In het eerste halfjaar krijg je ook ondersteuning van tweedejaarsstudenten.

Studiebelasting

Elk studiejaar is verdeeld in vier perioden van tien weken. Per studieweek moet je rekenen op een gemiddelde studiebelasting van veertig uur. Hierin zitten ook uren die je besteedt aan vergaderen met groepsleden voor je project, colleges en tentamens voorbereiden en opdrachten maken. Je haalt vijftien studiepunten per onderwijsperiode en dus zestig studiepunten per jaar.

Bindend studieadvies

Tijdens het eerste jaar bekijken we jouw behaalde studieresultaten. Voldoe je aan de voorwaarden om verder te studeren? En: is de opleiding volgens jou haalbaar? Aan het eind van het eerste jaar krijg je een studieadvies. Zo weet je op tijd of je door kunt gaan of een switch moet maken. Het belangrijkste is het aantal behaalde studiepunten (European Credits of EC's). Als je onvoldoende punten hebt gehaald, dan krijg je een bindend studieadvies en kun je niet bij dezelfde opleiding aan Hogeschool Inholland verder studeren.
Meer informatie over het Bindend studieadvies