Toelatingseisen

Je kunt een hbo-opleiding volgen als je een diploma havo, vwo of mbo-4 (of gelijkwaardig) hebt. Daarnaast doe je de Studiekeuzecheck, zo weet je nog zekerder dat je de goede opleiding kiest.

Profiel

Economie & Maatschappij

Cultuur & Maatschappij

Natuur & Gezondheid

Natuur & Techniek

Havo

niet toelaatbaar niet toelaatbaar toelaatbaar     toelaatbaar 

Vwo

niet toelaatbaar niet toelaatbaar toelaatbaar  toelaatbaar 
  • diploma havo of vwo zonder profiel (mits je geen deficiëntie hebt, zie hieronder)
  • diploma mbo-4 met bij voorkeur voldoende wiskunde (chemisch rekenen)
  • hbo- of wo-propedeuse, en hbo- of wo-bachelor (mits je geen deficiëntie hebt, zie hieronder)
  • diploma gelijkwaardig aan bovengenoemde diploma’s

Regel bij twijfel een intakegesprek met onze studieadviseur via het secretariaat: ato.lsc@inholland.nl

Je hebt een diploma laboratoriumopleiding mbo-4

Dan kun je Chemie in drie jaar doorlopen. In het eerste jaar volg je het reguliere programma en enkele alternatieve onderdelen. Na het eerste jaar bekijken we of het verkorte traject er voor jou in zit. In de loop van het tweede jaar nemen we hierover een beslissing afhankelijk van je studieresultaten. Word je toegelaten, dan ga je meteen door naar het tweede deel van het derde jaar en sla je de stage over.

Je hebt een vooropleiding zonder de vereiste inhoud (deficiëntie)

Dit is het geval als je een diploma havo of vwo zonder passend profiel of vakkenpakket hebt, of als je hbo-/wo-propedeuse of bachelor niet aansluit bij de opleiding. Dan werk je je achterstand weg en toon je dat aan door een deficiëntietoets met succes afleggen voordat je studie begint.
Lees meer over deficiëntietoetsen

Om je achterstand weg te werken voor de deficiëntietoets biedt Inholland verschillende voorbereidingscurssen aan. Lees meer op www.inholland.nl/voorbereidingscursussen

Je hebt een diploma mbo zonder niveauaanduiding, of een ander Nederlands diploma

In het algemeen kun je met de opleiding starten als je diploma vergelijkbaar is met een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Nadat je je hebt aangemeld, beoordeelt Inholland je diploma. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je laten zien dat je toch geschikt bent om de opleiding te volgen via de 21+ Toets.
Lees meer over de 21+ toets

Om je voor te bereiden op de 21+ toets biedt Inholland verschillende voorbereidingscurssen aan. Lees meer op www.inholland.nl/voorbereidingscursussen

Je hebt een buitenlandse vooropleiding

Als je een diploma in het buitenland hebt gehaald en wilt studeren bij Inholland, ben je ook van harte welkom. Daarvoor moet je diploma wel gelijkwaardig zijn aan een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Om de lessen te kunnen volgen, moet je daarnaast het Nederlands voldoende verstaan, spreken en schrijven. Alleen dan haal jij het maximale uit je studie bij Inholland. Daarom moeten studenten met een buitenlandse vooropleiding laten zien dat zij de Nederlandse taal beheersen op niveau B2 (Europese Referentiekader). Dit kan onder andere met een diploma NT2-programma II (onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren). Je kunt een NT2-examen afleggen bij DUO.

Voorbereidingscursus chemisch rekenen

Veel eerstejaars studenten hebben moeite met het vak basischemie en chemisch rekenen en dat is nu juist van belang voor alle drie de Life Sciences & Chemistry opleidingen. Voor iedereen die zich op dat gebied onzeker voelt en goed voorbereid aan zijn studie wil beginnen organiseert de opleiding een 10-daagse avondcursus. 
Lees meer en schrijf je in

Studeren met een beperking

Studeren maken we voor iedereen toegankelijk. Denk jij dat je ook wel wat extra ondersteuning kunt gebruiken? Neem voordat je je inschrijft contact op met: decanaat.amsterdam@inholland.nl. Als je erover twijfelt of je wel veilig kunt werken in een laboratorium, leg je vraag dan voor aan de Coördinator Studeren via ons secretariaat: ato.lsc@inholland.nl.

Studiekeuzecheck

De Studiekeuzecheck helpt je te bepalen of Chemie echt bij je past. Zo beleef je meer plezier aan je opleiding en heb je een grotere kans deze met succes af te ronden.
Lees meer over de Studiekeuzecheck bij deze opleiding