Facility Management voltijd

"Kenmerkend voor de Facility Manager is de combinatie van People, Place, Process, Planet, Prosperity en Technology."

facility-management.jpg

Docent Marjorie Roels

Mijn naam is Marjorie Roels en ik ben sinds 2003 docente bij Inholland voor de voltijdopleiding Facility Management. Ik geef de vakken visie op facility management, social skills service en hospitality en doceer aan alle lesjaren.

Welke rollen heb je binnen Inholland nog meer naast docent zijn?
Ik ben coördinator voor de studieloopbaanbegeleiding bij cluster Leisure voor jaar één en twee, stagebegeleider, studieloopbaanbegeleider, afstudeerbegeleider en onderwijsontwikkelaar. Tevens ben ik coördinator stuwmeerpreventie en reductie in samenwerking met een collega.

Welk type student kiest voor deze opleiding en waarom?
Studenten die willen aanpakken, sociaal zijn en flexibel zijn in denken en doen. Ook zijn ze gericht op de mens en hoe deze zich zo goed mogelijk kan voelen door middel van het goed organiseren van de faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Ze kiezen veelal zeer bewust voor de opleiding en zijn doorzetters met een ambitie. "Kenmerkend voor het handelen van de Facility Manager is de combinatie van People, Place, Process, Planet, Prosperity en Technology, in relatie tot een dynamische vraag, ingebed in een internationale context, met als resultaat een toegevoegde waarde voor mens en organisatie." (Bron:Landelijk competentieprofiel Facility Management, 2010).

Hoe is het persoonlijk contact tussen student en docent geregeld?
De studenten zijn bij onze opleiding geen nummer. Als docenten kennen we de studenten allemaal bij naam. Er is sprake van veel persoonlijk contact en een grote mate van persoonlijke aandacht voor de student. Dit contact is veelal persoonlijk in lessen of individuele gesprekken. Tevens zijn de docenten zowel per e-mail als telefoon goed bereikbaar!

Bij welk soort bedrijven komen studenten van deze opleiding terecht?
Voorbeelden van mogelijke werkgevers zijn zorginstellingen, ziekenhuizen, gemeenten, banken en verzekeraars, onderwijsinstellingen, hotelketens, recreatieparken, advies- en consultancy bureaus, cateraars en schoonmaakorganisaties.

Mijn tip voor aankomende studenten:
Geniet van je studententijd en benut alle kansen die je krijgt om je dromen waar te maken! "You learn something every day if you pay attention" (Ray LeBlond).

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!