HBO - Rechten voltijd

"Het contact met de 'jongeren' in de klas, sommigen bijna even oud als mijn kinderen, heb ik als zeer positief ervaren."

Afgestudeerde Sonja den Toom

Mijn naam is Sonja den Toom - de Peinder. In februari 2014 heb ik de deeltijdstudie HBO-Rechten (vestiging Rotterdam) afgerond.

Waarom heb je voor deze studie gekozen?
Deze studie heb ik gekozen, omdat ik in mijn werk als projectcoördinator van onder andere grote infrastructurele en automatiseringsprojecten in de Regio Rijnmond steeds meer te maken kreeg met juridisering en regelgeving. Ik werkte al 20 jaar op hbo-/universitair niveau, maar uiteindelijk wil men tegenwoordig toch een papiertje zien dat bevestigt dat je, los van het niveau waarop je werkt, ook een opleiding op dat niveau hebt gevolgd.

De opleiding HBO-Rechten zorgt er voor dat je breed opgeleid wordt en je blikveld niet beperkt blijft tot recht 'an sich'. Hierdoor krijg je een goed beeld van al hetgeen er op juridisch gebied speelt bij een werkgever of opdrachtgever en leer je hoe je hierop kunt inspringen. De samenhang van alle werkprocessen binnen een organisatie en de externe invloeden op deze processen worden uitgediept in de studie.

Wat vond je van de opleiding?
Ik heb destijds de opleiding HBO-Rechten gekozen, omdat het een breed opgezette studie is, waarmee je zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid welkom bent. Ik heb er bewust voor gekozen geen vrijstellingen aan te vragen, maar gewoon alle vakken te tentamineren. Waarom? Omdat ik (soms al jaren) volgens een bepaald stramien werkte, maar er mogelijk ook een andere manier bestond om naar zaken te kijken. Zoals Frank Zappa (muzikant) zei: "A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.". Door alles te tentamineren actualiseerde ik mijn kennis en dat vond ik een enorm voordeel.

Ik heb twee afstudeerrichtingen gevolgd, namelijk Recht & Conflicthantering en Recht & Onderneming; deze laatste heb ik bij de voltijdstudenten gevolgd. Het contact met de 'jongeren' in de klas, sommigen bijna even oud als mijn kinderen, en het samenwerken met hen heb ik als zeer positief ervaren. We hadden allemaal hetzelfde doel: het behalen van ons diploma. We motiveerden elkaar en leerden met en van elkaar, waardoor grenzen tussen generaties vervaagden en we dichter tot elkaar kwamen, een win-win situatie voor iedereen.

Hoe heb je de combinatie werk en studie ervaren?
Af en toe was de combinatie studie - werk - gezin best zwaar. Je hebt te maken met verschillende agenda's die op elkaar afgestemd moeten worden. Regelen was hierin een sleutelwoord, evenals een goede balans creëren tussen studie en privéleven. Ik heb mijn studie in februari 2014 na 3½ jaar (i.p.v. de regulier 4 jaar) met een gewogen gemiddeld cijfer van 8,53 afgerond. Hard werken loont dus.

Hoe was het contact tussen studenten en docenten?
Het contact is laagdrempelig. Buiten de collegedagen communiceerde ik, indien nodig, per e-mail met de docenten. Natuurlijk heb je je persoonlijke voorkeur en kun je het met de één beter vinden dan met de ander.

Waar zie jij jezelf in de toekomst?
Je weet nooit wat de toekomst brengt. Op onverwachte momenten doen zich kansen voor, je moet er voor zorgen dat je ze ziet en grijpt.

Zou je deze opleiding aanraden?
Ja, maar om dat felbegeerde hbo-diploma te behalen moet je wel beschikken over doorzettingsvermogen, een brede belangstelling, de wil om te leren en samenwerkingsgerichtheid. Wat je niet uit het oog moet verliezen is dat samenwerking aan ieder (zakelijk) succes ten grondslag ligt.

Wat is jouw tip voor aankomende deeltijdstudenten?
Verwacht geen gespreid bedje, je moet er zelf zeker iets voor doen!

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!