Personeel & Arbeid (Human Resource Management) heet Business Studies

laden

Ben je nieuwsgierig naar de werking van de arbeidsmarkt? Wil je organisaties ondersteunen bij het verwerven van de juiste medewerkers? Wil je het beste uit medewerkers halen? Kun je goed problemen analyseren en mensen overtuigen van jouw ideeën? Heb je oog voor wat er om je heen gebeurt en kun je daar flexibel op inspelen? Dan is de Business Studies afstudeerrichting Human Resource Management iets voor jou.

Het zijn de mensen die organisaties succesvol maken. Er wordt daarom ook vaak gesproken van menselijk kapitaal. Human Resource Management (HRM) houdt zich bezig met instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Je leert wat nodig is om de juiste medewerkers te vinden en te selecteren en je draagt bij aan hun verdere ontwikkeling. Je kijkt naar persoonlijke kwaliteiten en naar de doelstellingen van de organisatie en brengt vervolgens mens en werk bij elkaar. Bijvoorbeeld door opleidingen te organiseren of een passend beoordelings- en beloningssysteem te ontwikkelen. Daarnaast leer je hoe je werkgever en werknemer moet begeleiden bij bijvoorbeeld disfunctioneren, langdurige ziekte, reorganisatie of ontslag. Ook heb je een belangrijke rol bij de begeleiding van veranderingsprocessen in het bedrijf. Je kent de taal van de business en zorgt voor de uitvoering van het personeelsbeleid. Kortom: je zoekt steeds de balans tussen mens, organisatie en arbeid. Bij Hogeschool Inholland hebben we zes economieopleidingen samengevoegd tot Business Studies.

Waarom de opleiding Business Studies?

De opleiding Business Studies speelt in op een continu veranderende arbeidsmarkt, die vraagt om breed opgeleide professionals. Als je na je opleiding aan het werk gaat, moet je tegenwoordig over de grenzen van je eigen vakgebied heen kunnen kijken en gemakkelijk kunnen schakelen tussen de verschillende takken van sport in een organisatie. De bacheloropleiding Business Studies is een zakelijke opleiding gericht op alle aspecten van de bedrijfsvoering en het resultaatgericht werken in een organisatie in de private of publieke sector. Business Studies is de eerste opleiding die alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor een goede bedrijfsvoering en voor het vormgeven en innoveren van processen samenvoegt in een opleiding. Als student Business Studies heb je een voorsprong op anderen, omdat je een brede kennis hebt van het bedrijfsleven mét een specialisatie op het gebied van Human Resource Management. Als afgestudeerde ben je ondernemend, innovatief, professioneel, ethisch, maatschappelijk bewust, klantgericht, onderzoekend en creatief!

Docenten en werkveld vertellen over de opleiding Business Studies

Studenten en docent over de afstudeerrichting Human Resource ManagementLees meer over de nieuwe hbo-opleiding Business Studies