Gezondheid, Sport & Welzijn opleidingen

laden
  • Ben je sociaal en maatschappelijk betrokken?
  • Wil je werken met uiteenlopende (groepen) mensen?
  • Kun je mensen activeren en ondersteunen?
  • Wil je blijven leren, ook straks in de praktijk?
  • Kun je goed samenwerken maar durf je ook de regie te pakken?

Met onze opleidingen op gebied van Gezondheid, Sport en Welzijn willen we actief bijdragen aan een gezonde samenleving.Een samenleving waarin mensen centraal staan. En waarin iemand meer is dan een ziekte of een probleem.

Je activeert en ondersteunt mensen om een zo gezond en sociaal mogelijk leven te leiden. Zowel preventief als bij problemen. Soms gaat het om groepen, soms om individuen, maar altijd om mensen in hun sociale omgeving en de problemen die daarbij horen. Door binnen zorg, welzijn en sport samen te werken, kunnen we nieuwe oplossingen bieden.

We leiden je op tot een vakkundige professional in de zorg- en welzijnssector die geleerd heeft hoe je mensen en hun mogelijkheden kunt versterken en ook zelf sterk het werkveld ingaat. En die kan werken met ICT en techniek en zowel de mogelijkheden als grenzen daarvan kent.