Leisure & Events Management voltijd
LM - Martijn Mesman.jpg

Docent Martijn Mesman

Mijn naam is Martijn Mesman. Ik geef sinds 2011 les aan voltijdstudenten op de opleiding Leisure Management & Events in Diemen.

In welke vakken geef je les?
Ik geef les in leisure-sector in vakken als leisure money making en leisure policy making. Deze lessenreeks richt zich op de aanbodzijde van de huidige vrijetijdsmarkt vanuit een westers perspectief. Ook geef ik de vakken studieloopbaanbegeleiding en stage scoren.

Leisure money making
In deze cursus behandelen we verschillende winstmodellen die in de vrijetijdssector worden toegepast. De vraag die hierbij centraal staat is: op welke manier kan een bedrijf nu en in de nabije toekomst een structurele winst veiligstellen?

Leisure policy making
Tijdens een reeks van zes colleges leert de student de geschiedenis van de huidige ontwikkelingen en de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse vrijetijdsbeleid.

Studieloopbaanbegeleiding
In dit vak gaan we in op zowel de studieontwikkeling als de professionele en persoonlijke ontwikkeling van iedere individuele student.

Stage scoren
Een cursus voor tweedejaarsstudenten met als belangrijkste doelen: inzicht geven in de mogelijkheden die er zijn om een passende stageplek te vinden en de verschillende stappen van het solliciteren laten ervaren.

In welke leerjaren geef je les?
Ik werk in het eerste tot en met het vierde leerjaar. De eerste twee leerjaren zijn erg gericht op het delen van kennis met studenten, waarna studenten deze kennis toepassen in projecten. In het derde leerjaar doen studenten praktijkervaring op tijdens hun stage en voeren ze praktijkgerichte opdrachten uit voor opdrachtgevers uit het werkveld. In het vierde leerjaar komt er meer verdieping in de praktijkgerichte opdrachten. Deze verdieping gaat, afhankelijk van de interesses van studenten, richting sport, creativiteit of citymarketing. Mijn focus ligt voornamelijk op sport.

In de wijze van begeleiden zit een duidelijk verschil tussen de leerjaren. Eerstejaarsstudenten zijn vaak nog erg zoekende en hebben in die zoektocht behoefte aan intensievere begeleiding en ondersteuning vanuit het docententeam. Bij vierdejaars word je veel meer een sparringpartner en daag je de student uit na te denken over wat hij of zij met het toekomstige diploma wil doen.

De verantwoordelijkheid gedurende die vier jaar verschuift dus steeds meer naar de student. Het mooie is dat je tijdens de studie ook echt een groei ziet bij studenten, waarin ze zich bewuster worden van het belang van het maken van goede keuzes; ik vind het erg leuk om daaraan mijn bijdrage te leveren.

Welke opleiding(en) heb je zelf gevolgd?
Ik heb de Fontys Sporthogeschool in Tilburg gevolgd, afstudeerrichting docent Lichamelijke Opvoeding. Daarna studeerde ik Communicatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Heb je bij andere bedrijven of scholen gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?
Na mijn studie Communicatiewetenschap ben ik eerst een jaar werkzaam geweest in de zorg als (woon)begeleider van (jong)volwassenen; daarna een jaar als evenementcoördinator bij Music & Sports.

De basis van mijn keuze om uiteindelijk het onderwijs in te gaan, ligt uiteraard in mijn studie tot docent Lichamelijke Opvoeding. Het overdragen van kennis trok mij daarin. Mijn werkzaamheden in de zorg laten mijn affiniteit met het werken met mensen zien. Mijn achtergrond in de evenementenbranche is de meest concrete link naar vrijetijdsmanagement. Bij het bedrijf waar ik werkte, werd sterk ingezet op het creëren van een sportbeleving. Maar het belangrijkste is uiteraard dat ik het gewoon heel leuk vind.

Heb je op dit moment overige activiteiten, werkzaamheden of banen naast je docentschap bij Inholland die relevant zijn voor het vakgebied waarin je les geeft?
In de opleiding staat de beleveniscreatie centraal. Je komt dit accent op beleving in de samenleving op allerlei vlakken tegen. Uiteraard neem je je eigen ervaringen mee in de wijze waarop je je lessen invult en benadert.

Gebruik je deze ervaringen uit het werkveld tijdens het lesgeven?
Ik denk dat het maken van die vertaalslag juist essentieel is voor studenten om te begrijpen waarover het gaat in vrijetijdsmanagement. Op die manier blijf je dichter bij de belevingswereld van studenten. Ook is dat mijns inziens juist de taak van een docent: zoeken naar de verbanden tussen de theorie en de praktijk. En de praktijk is immers waarvoor wij studenten willen klaarstomen!

Heb je binnen Inholland naast het docentschap ook nog een andere rol?
Sinds september 2011 ben ik lid van de curriculumcommissie van de opleiding Leisure & Events Management. Bovendien werkte ik in het afgelopen half jaar voor het lectoraat, waarbij ik heb meegeschreven aan een handboek voor preventieve wellness. Vanaf september 2013 ben ik coördinator van de studieloopbaanbegeleiders.

Welk type student kiest voor deze opleiding?
Het type student dat kiest voor de studie Leisure & Events Management beschikt over een creatieve geest, een ondernemende mindset, een kritische houding, een analytisch denkvermogen en een zekere vorm van eigengereidheid. Deze eigenschappen kan hij of zij toepassen in de meest uiteenlopende situaties.

Het uiteindelijke doel is altijd om vanuit een theoretische onderbouwing te komen tot praktijkgericht ideeën en oplossingen. De student vindt het leuk om creatieve concepten te bedenken, deze op een doordachte manier in de markt te plaatsen en deze uiteindelijk ook zelf ten uitvoer te brengen in samenwerking met andere vrijetijdsmanagers.

Op welke manier heb je contact met de studenten binnen jouw opleiding?
De contacten tussen docenten en studenten verlopen bij de opleiding zeer informeel. Studenten kunnen contact onderhouden met docenten via e-mail en telefoon, maar kiezen er doorgaans voor om langs te gaan bij de kamers van docenten, als ze vragen hebben.

De etage in Diemen die gewijd is aan de studie, is ook op zo'n manier ingericht dat contact tussen student en docent wordt gestimuleerd. Als docententeam proberen we daarbij een omgeving te creëren waarin studenten niet alleen kennis vergaren, maar zichzelf ook als persoon kunnen ontwikkelen. Vanuit een prettige leeromgeving kan de student zich ontplooien tot een volwaardige professional.

Tijdens het werken in projectgroepen hebben de studenten bovendien inhoudelijke ondersteuning van een consultant, procesondersteuning van een tutor en individuele begeleiding. Daarnaast wordt er gewerkt met intervisie, zodat studenten ook kunnen leren van de ervaringen van elkaar.

Waar komen studenten over het algemeen terecht na deze studie?
Het mooie aan Leisure Management is dat het kernprincipe van beleveniscreatie binnen ieder bedrijf van toepassing kan zijn. De variatie aan bedrijven waar studenten uiteindelijk terechtkomen, is dan ook groot. Studenten komen vaak terecht bij bedrijven die in het verlengde liggen van de afstudeerrichtingen die wij aanbieden binnen onze opleiding: creatief, sport en citymarketing. Vanuit het werkveld krijgen we vaak te horen dat onze studenten oplossingsgerichte aanpakkers zijn.

Mijn tip voor aankomende studenten:
De belangrijkste tip die ik aankomende studenten wil geven is: geef jezelf de tijd om een weloverwogen keuze te maken. Ga in de keukens kijken van verschillende opleidingen om te horen, zien en ervaren of het opleidingen zijn die bij jou passen. Je maakt immers een keuze voor minimaal vier jaar. Bovendien kan jouw studiekeuze alleen een succes worden als je er honderd procent voor gaat.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!