De opleiding

Voor wie?

Je leert jonge kinderen maar wat graag lezen en schrijven. Hen introduceren in de wereld van natuur, geschiedenis en muziek. Je wilt maatschappelijk relevant bezig zijn. Aan de wieg staan van de intellectuele en emotionele ontwikkeling van kinderen. Dát geeft betekenis aan je werk en daar heb je een carrièreswitch voor over. Je wilt en kan je huidige baan, privéleven én een stevige studie met elkaar combineren, want:.

Voor het studeren op afstand bij de DigiPabo ben je:

  • zelfstandig en gedisciplineerd: studeren zonder direct 'fysiek' contact met medestudenten vraagt een hoge mate van zelfmotivatie;
  • ICT-vaardig: je kan goed omgaan met een elektronische leeromgeving en video;
  • flexibel, je improviseert bijvoorbeeld als de techniek het even laat afweten of jouw planning anders loopt dan verwacht;
  • samenwerkend, want je leert op afstand ook samen met anderen via de digitale leeromgeving.

Opleiding in het kort

Met de DigiPabo kies je voor flexibiliteit. Je krijgt volop ruimte om werken en studeren te combineren. Je hebt optimale vrijheid om je studie in te delen. Je studeert zelfstandig en op afstand, onder persoonlijke begeleiding van deskundige docenten. Die begeleiding staat bij ons voorop zodat de opleiding op afstand toch dichtbij voelt. In opdrachten werk je ook samen met medestudenten via onze digitale omgeving. En omdat de fysieke plek waar je studeert aan jou is, ben je alleen voor toetsen en stages reistijd kwijt.

De DigiPabo duurt drie of vier jaar, en verkort zelfs maar twee jaar. Dit is afhankelijk van je vooropleiding. Hierna ben je bevoegd om les te geven aan alle groepen in het (speciaal) basisonderwijs en in de onderbouw van het praktijkonderwijs. Met de DigiPabo heb je ook een goede basis als beleidsmedewerker op een school of bij een schoolbegeleidingsdienst.

De DigiPabo kent twee varianten. Je volgt de opleiding geheel op afstand. Alleen toetsen leg je af op onze locatie in Den Haag. Of je gaat tweemaal per tien weken een dag naar college op onze locatie in Dordrecht. Het is ook mogelijk een verkorte deeltijdvariant te volgen. In deze Verkorte Deeltijdvariant is het mogelijk om in twee jaar af te studeren. Om toegelaten te worden tot deze studievariant moet je in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma.

In het eerste jaar van de DigiPabo krijg je de noodzakelijke kennis om onderwijs te kunnen verzorgen in alle schoolvakken van het basisonderwijs. Je loopt een dag per week stage. De nadruk ligt in het eerste studiejaar vooral op het omgaan met en lesgeven aan leerlingen in verschillende groepen van de basisschool. In het tweede jaar verdiep en verbreed je je kennis en vaardigheden. Nog steeds maak je veel uren voor de klas. Vanaf het derde jaar specialiseer je je. Wil je lesgeven aan jonge of oudere kinderen? Aan welke competenties wil je vooral werken? In het vierde jaar werk je al bijna als een volwaardige leerkracht. Gedurende het hele jaar loop je stage op een school: je afstudeerstage. Daar doe je ook je afstudeeropdracht. Rond je dit allemaal met succes af? Gefeliciteerd, het is zover: je kan officieel aan de slag als leerkracht!

Levensbeschouwing

Bij de (Digi)Pabo van Inholland stimuleren we de ontwikkeling van je eigen identiteit. Wij geven iedereen de ruimte te zijn wie ze zijn en geven daarom geen colleges vanuit een bepaalde grondslag. Tegelijkertijd verwachten we van jou dezelfde ruimdenkendheid. Als toekomstig leerkracht hoort dat bij je. Sta open voor de ander, ga in gesprek en leer van elkaar. Vind je het belangrijk om vanuit een bepaalde levensbeschouwing les te geven? Dan kun je hierin certificaten behalen. 
Lees meer over het studieprogramma

Studiebelasting

Als je de reguliere DigiPabo van vier jaar volgt, werk je per week ongeveer dertig uur thuis aan je studie. Pittig? Zeker, want je moet die tijd wel wekelijks vrij zien te maken. Daarmee voorkom je een onoverbrugbare studieachterstand. Inholland probeert jouw leerproces natuurlijk wel zo goed mogelijk te ondersteunen. Overleg daarvoor met je eigen leercoach. Bij de leercoach kun je terecht met al je vragen. We denken graag met je mee voor een studieroute op maat.

Studievarianten

Naast de DigiPabo, waarin je vrijwel geheel op afstand studeert, biedt Inholland ook een reguliere deeltijdvariant aan, waarin je colleges op een van de Inholland-locaties volgt: één dag per week of twee avonden per week. En als je volop tijd hebt om te studeren kan je natuurlijk ook kiezen voor onze voltijdopleiding. Hier is het interessant dat je met een vwo-diploma al na drie jaar voor de klas kan staan.