Toelatingseisen

Je kunt een hbo-opleiding volgen als je een diploma havo, vwo of mbo-4 (of gelijkwaardig) hebt. Daarnaast doe je de Studiekeuzecheck, zo weet je nog zekerder dat je de goede opleiding kiest.

Je kunt met de DigiPabo starten met een:

Profiel

Economie & Maatschappij

Cultuur & Maatschappij

Natuur & Gezondheid

Natuur & Techniek

Havo

toelaatbaar

toelaatbaar

toelaatbaar

toelaatbaar

Vwo

toelaatbaar

toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar
  • diploma vwo met alle profielen, of zonder profiel
  • diploma havo of mbo-4 met voldoende kennis van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek (zie hieronder)
  • hbo- of wo-propedeuse, en hbo- of wo-bachelor (mits je geen deficiëntie hebt, zie hieronder)
  • diploma gelijkwaardig aan bovengenoemde diploma’s

Je hebt de beschikking over een up-to-date computer (bij voorkeur Windows) met een goede, snelle internetverbinding en een webcam, voldoende vaardigheid in het werken met de computer (Office, digitale video, e-mail en internet). Het is ook handig als je digitale foto’s en video’s kunt maken en illustraties kunt scannen.

Je hebt een diploma havo of mbo

Sinds het studiejaar 2015-2016 moet je vóór aanvang van de Pabo aantonen dat je voldoende kennis hebt van de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. Hiervoor is een landelijke toelatingstoets. Dit geldt voor aankomende studenten met een mbo-diploma en voor havo-leerlingen die geen eindexamen hebben gedaan in een van de bovenstaande vakken.

Je hebt een vooropleiding zonder de vereiste inhoud (deficiëntie)

Dit is het geval als je een diploma havo of vwo zonder passend profiel of vakkenpakket hebt, of als je hbo-/wo-propedeuse of bachelor niet aansluit bij de opleiding. Dan werk je je achterstand weg en toon je dat aan door een deficiëntietoets met succes afleggen voordat je studie begint.
Lees meer over deficiëntietoetsen

Om je achterstand weg te werken voor de deficiëntietoets biedt Inholland verschillende voorbereidingscurssen aan. Lees meer op www.inholland.nl/voorbereidingscursussen

Je hebt een diploma mbo zonder niveauaanduiding, of een ander Nederlands diploma

In het algemeen kun je met de opleiding starten als je diploma vergelijkbaar is met een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Nadat je je hebt aangemeld, beoordeelt Inholland je diploma. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je laten zien dat je toch geschikt bent om de opleiding te volgen via de 21+ Toets.
Lees meer over de 21+ toets

Om je voor te bereiden op de 21+ toets biedt Inholland verschillende voorbereidingscurssen aan. Lees meer op www.inholland.nl/voorbereidingscursussen

Je hebt een buitenlandse vooropleiding

Als je een diploma in het buitenland hebt gehaald en wilt studeren bij Inholland, ben je ook van harte welkom. Daarvoor moet je diploma wel gelijkwaardig zijn aan een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Om de lessen te kunnen volgen, moet je daarnaast het Nederlands voldoende verstaan, spreken en schrijven. Alleen dan haal jij het maximale uit je studie bij Inholland. Daarom moeten studenten met een buitenlandse vooropleiding laten zien dat zij de Nederlandse taal beheersen op niveau B2 (Europese Referentiekader). Dit kan onder andere met een diploma NT2-programma II (onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren). Je kunt een NT2-examen afleggen bij DUO.

Studiekeuzecheck

De Studiekeuzecheck helpt je te bepalen of de Digipabo echt bij je past. Zo beleef je meer plezier aan je opleiding en heb je een grotere kans deze met succes af te ronden.
Lees meer over de Studiekeuzecheck bij deze opleiding