Leraar Basisonderwijs (Pabo) duaal

Bekijk of jouw vraag al eerder is gesteld

Veelgestelde vragen over Pabo duaal

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over toelatingseisen, studiebelasting en toetsing.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met de opleiding:
Alkmaar: pabo.alkmaar@inholland.nl
Den Haag: pabo.denhaag@inholland.nl
Dordrecht: pabo.dordrecht@inholland.nl
Haarlem
: pabo.haarlem@inholland.nl
Rotterdam: pabo.rotterdam@inholland.nl

Wat is de vereiste vooropleiding?

De flexibele duale Pabo is toegankelijk voor studenten met een diploma vwo, havo of mbo 4.

Moet ik toelatingstoetsen doen?

Als je een havo- of mbo 4-diploma hebt, moet je een of meer landelijke toelatingstoetsen doen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Met een vwo-, hbo- of wo-diploma hoeft dit niet. Kijk voor meer informatie op: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Hier vind je onder andere tips en materiaal om je voor te bereiden op de toetsen.

Als je geen mbo-4 opleiding of hoger hebt en je bent 21 jaar of ouder bij aanvang van de studie, dan kun je de Toelatingstoets doen. Hiermee toetsen we of je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om een hbo-opleiding te volgen. Naast de Toelatingstoets zijn ook de landelijke toelatingstoetsen verplicht.

Waar kan ik de opleiding volgen?

De flexibele duale Pabo kun je op vijf locaties volgen: Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, Haarlem en Rotterdam.

Op welke dag is er les en hoe vaak?

In het overzicht hieronder lees je op welke dag je les hebt. Dit kan verschillen per locatie.

Locatie Lesdagen
Alkmaar Elke woensdag
Den Haag Gemiddeld 1x in de 2 weken op woensdag
Dordrecht 1x in de 2 weken op woensdag
Haarlem Elke woensdag
Rotterdam 1x in de 2 weken les op maandag of woensdag

 

Hoeveel stagedagen heb ik per week?

Je loopt minimaal twee dagen stage per week of je werkt twee dagen in het onderwijs.

Mag ik mijn werkplek als stageplek gebruiken?

Je mag in principe je eigen werkplek als stageplek gebruiken als dat op een reguliere basisschool, of in het S(B)O of VSO is. Je werkgever moet dan wel voorzien in begeleiding en je moet voldoende mogelijkheden hebben om aan de beoogde leeruitkomsten te kunnen werken. Werk je in het S(B)O of VSO, dan is een stage in het reguliere onderwijs daarnaast verplicht.

Houd er wel rekening mee dat je werkplek niet in alle gevallen toereikend zal zijn voor de gehele studie. Je wordt gestimuleerd om op meerdere scholen te werken en soms moet dit als je bepaalde vaardigheden niet kunt aantonen op je huidige werkplek.

Kan ik gedurende de hele opleiding in dezelfde groep stage lopen?

Nee, het is de bedoeling dat je in verschillende groepen meeloopt.

Welke eisen stelt de opleiding aan mijn werkplek zodat ik deze als stage mag gebruiken?

Er zijn enkele belangrijke stelregels voor stage lopen op je werkplek:

  1. Je staat tot aan je diplomering onder supervisie van een ervaren leerkracht die eindverantwoordelijk is. Deze leerkracht geeft jou feedback en is contactpersoon voor de opleiding.
  2. Je voert in toenemende mate de taken uit van een leerkracht. In de beginfase zijn dat enkele lesactiviteiten. Dit bouw je gedurende de opleiding uit. Het is níet de bedoeling dat je gelijk volledige dagen voor de klas staat.
  3. Op je werkplek denken ze mee over je ontwikkeling. Je krijgt bij de flexibele duale Pabo geen reeks stageopdrachten, maar je geeft zelf invulling aan de eisen die de opleiding in diverse fasen aan je stelt. Dit stem je goed af op je werkplek.

In welke groep moet ik stage lopen?

Je mag zelf bepalen in welke groep je stage loopt. Wel moet een aantal opdrachten in een specifieke groep worden uitgevoerd. Ook moet je zowel in de onder- als bovenbouw ervaring opdoen en daarom kun je niet je gehele studie in dezelfde groep stage lopen.

Zoekt de opleiding een stageplek voor mij?

De opleiding helpt je bij het regelen van een stageplek.

Wat is flexibel duaal onderwijs?

Flexibel Hoger Onderwijs is een pilot van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om met meer flexibele leertrajecten en toetspaden te werken. Het is bedoeld voor mensen die graag op niet-traditionele wijze willen leren. Flexibel onderwijs betekent dat jij het werk waartoe je wordt opgeleid al zo snel mogelijk en zoveel mogelijk zelf uitvoert. Je doet dit zo goed mogelijk en verzamelt bewijsmateriaal voor het aantonen van de kwaliteit van je werk. Dit bewijs leg je voor studiepunten voor aan je opleiding.

Dit vraagt een andere manier van leren en een ander type student. Jij bepaalt zelf welke onderdelen van de studie je gaat doen, wanneer en wát je gaat doen om bewijsmateriaal te verzamelen dat aantoont dat je een bepaald aspect van lesgeven beheerst. Je maakt per studiefase een eigen studieplan. Je bepaalt daarin wat je voor de studie gaat doen, wanneer, hoe je daarvoor gaat leren, welke bijeenkomsten die op de opleiding worden aangeboden je daarvoor nodig hebt en wat je in de praktijk moet doen. Deze betekenisvolle wijze van leren vraagt dus veel zelfsturing. Je richt je eigen stageplek of werkplek in voor de studie en krijgt daar de ruimte voor. Twee dagen per week werk je als aankomende leerkracht of loop je stage in de praktijk. Je bent tijdens dat werk planmatig stappen aan het zetten in je ontwikkeling tot leerkracht. Je krijgt daarbij begeleiding in de praktijk en wordt daarop beoordeeld.

Wat is een studiekeuzecheck?

De flexibele duale Pabo kent een verplichte studiekeuzecheck die volgt na het behalen van de toelatingstoetsen. Dit is een intake-assessment. Deze nieuwe vorm van studeren vraagt namelijk veel zelfsturing van jou. Bij de flexibele duale Pabo krijg je vanuit de opleiding veel minder dan bij andere Pabo-varianten gestuurde studie- en stageopdrachten. Je geeft je eigen invulling aan de studieonderdelen en praktijkomgeving. Om te zien of deze vorm van studeren bij jou past, of dat een andere (deeltijd)opleiding wellicht meer bij jou past, krijg je een intake-assessment. De intake heeft een grote voorspellende waarde voor het succes van jouw opleiding.

Wat is de BSA-norm?

Je moet in je eerste jaar minimaal 50 studiepunten (European Credits of EC’s) hebben behaald om aan de BSA-norm te voldoen. Extra voorwaarde is dat je een voldoende haalt voor de landelijke toets rekenen én de praktijkonderdelen.

Welke boeken heb ik nodig?

Bij de start van de opleiding krijg je de studiewijzer. Hierin staat de vereiste literatuur.

Hoe lang duurt de studie?

De studie duurt gemiddeld vier jaar. Afhankelijk van je competenties en inzet kan dat ook sneller.

Wat is de studiebelasting?

Het verschilt per persoon hoeveel tijd je aan de opleiding kwijt ben. Om in ongeveer vier jaar af te studeren, verwachten wij een algehele studielast van 30 tot 40 uur per week. Daarin zit stagetijd, opleiding en zelfstudie.

Welk type medestudenten tref ik aan?

Je zit in een studiegroep met medestudenten variërend in leeftijd, vooropleiding en werkervaring. Deze variatie is een meerwaarde voor je studie.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!