Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

In Alkmaar volg je colleges in een compleet nieuw ingericht gebouw. Het frisse interieur is gebaseerd op een stadspark. Groen, licht en open zijn de kernelementen. Een sfeer die goed past bij de Gezonde Pabo. Dit is een aanvullende (extra curriculaire) opleiding waarmee je kinderen bewust leert bewegen en gezond te eten. De Gezonde Pabo staat ook open voor deeltijdstudenten. Met ‘ondernemend leren’ breng je kinderen op een andere manier in beweging: je leert ze een actieve houding aan en maakt ze verantwoordelijke voor hun leerproces. In Alkmaar hebben we verder speciaal aandacht voor Kunst & Cultuur, Wetenschap & Techniek en Burgerschap & Filosoferen.

Praktijk

Een belangrijk deel van de opleiding speelt zich af in de praktijk. Vanaf het begin van je opleiding loop je stage op een basisschool. Wij hebben samenwerkingscontracten met negen schoolbesturen/opleidingsscholen in de regio. Door deze langdurige samenwerkingen kunnen wij de kwaliteit in de begeleiding hoog houden. Bijna alle pabostudenten worden aan een van deze basisschoolbesturen gekoppeld om daar praktijkervaring op te doen. Dat betekent dat je wordt begeleid door de groepsleerkracht van de stageschool en je docent van Inholland. Ze leren je daardoor goed kennen en bieden je misschien wel een baan aan na het afronden van je studie!

 

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!