Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

Van mbo-4 naar de Pabo

In een half jaar tijd leer je alles om de toelatingstoetsen van de Pabo succesvol te kunnen maken. Je werkt aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. En je besteed aandacht aan rekenen, taal, algemene hbo-vaardigheden en beroepsoriëntatie. Op deze manier ben je voorbereid om de toelatingstoetsen te maken en is je kans van slagen groter. Je krijgt aan het begin van het programma een intakeassessment. Hieruit wordt duidelijk waar jij je nog verder in kunt ontwikkelen. Het doorstroomprogramma gaat dus echt over jouw ontwikkeling.

 

Wat houdt het in?

In het doorstroomprogramma volg je na je mbo-opleiding een traject van een half jaar waarin je wordt voorbereid op studeren aan de Pabo. Je werkt aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Er zal ook aandacht worden besteed aan rekenen, taal, algemene hbo-vaardigheden en oriëntatie op het beroep. Op deze manier ben je voorbereid om de toelatingstoetsen te maken en is je kans van slagen groter. Je krijgt aan het begin van het programma een intakeassessment. Hieruit wordt duidelijk waar jij je nog verder in kunt ontwikkelen. Het doorstroomprogramma gaat dus echt over jouw ontwikkeling.

Voor wie?

Je bent een mbo-student niveau 4 en wilt je extra goed voorbereiden op de Pabo. Misschien om dat je tijdens je mbo-opleiding weinig te maken gehad met onderwijsgerelateerde vakken of omdat je de toelatingstoets nog niet gehaald hebt. 

In Rotterdam zijn vanuit het mbo Zadkine en Albeda College aangesloten. In Den Haag zijn dat ROC Mondriaan en mboRijnland.

Kosten

Je blijft tijdens dit programma ingeschreven bij je mbo-opleiding. Daarvoor moet je uitstel van diplomering aanvragen bij je school. Daardoor blijf je regulier collegegeld betalen en blijf je studiefinanciering ontvangen als je daar recht op hebt.

Wanneer?

Het doorstroomprogramma doe ja na je mbo-opleiding en start in september 2019 in Rotterdam of Den Haag. Je volgt onderwijs op de Pabo's in Rotterdam (Inholland Rotterdam en Hogeschool Rotterdam) of in Den Haag (Inholland Den Haag en Haagse Hogeschool). Aan het einde van het programma maak je de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Als je deze toetsen haalt, kun je in februari 2020 starten op de Pabo.

Meer informatie over het doorstroomprogramma

Als je meer informatie wilt, dan kun je ook een mail sturen naar: info@mbopabo.nl (voor Rotterdam) of peter.degruyter@inholland.nl (voor Den Haag). Daarnaast is het ook belangrijk dat je dit met je slb'er bespreekt, zodat hij of zij hier verder rekening mee kan houden binnen je loopbaanoriëntatie.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!