Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

"Je bent niet alleen iemand die lesstof overbrengt, je bent ook een voorbeeld voor de kinderen."

Pabo Sid Goedhart

Student Sid Goedhart

"Ik weet eigenlijk niet wanneer ik op het idee ben gekomen om de Pabo te gaan doen. Ik heb wel heel leuke leraren gehad op de basis- en middelbare school. Misschien heeft dat onbewust een rol gespeeld, zodat ik dacht: zo wil ik ook worden. Ik ben naar een Open Avond van de Pabo van Inholland in Haarlem geweest. Op dat moment wist ik het in ieder geval al wel zeker dat ik leerkracht wilde worden. En ik wist ook al dat ik in Haarlem de Pabo wilde volgen, omdat ik op tien minuten fietsen van de hogeschool woon. Ik vond het daarnaast fijn om stage te kunnen lopen op een basisschool die ik ken. Mijn huidige stageschool kende ik al van naam.'

Plannen is belangrijk

'Ik vind de overgang van de havo naar het hbo best zwaar, omdat ik eigenlijk alleen in 4 en 5 havo iets heb gedaan aan bijvoorbeeld planning. Je moet op de Pabo veel verslagen maken en ook je stage nog voorbereiden. Daarvoor moet je alles goed plannen. Het is niet zo dat ik nu veel stress ervaar en ik plan mijn werk niet maanden van tevoren in, maar ik maak een weekplanning en daar houd ik me aan.'

Toch niet bij de politie

'In 4 havo ben ik naar een open avond van de Politieacademie geweest, want dat wilde ik eerst doen. Maar toen ik op de open avond was, dacht ik: dit is het net niet. Ik voelde me er niet helemaal thuis. Als agent wijs je mensen meestal op hun fouten. Het is negatiever dan leerkracht zijn. In de klas geef je geen boetes en celstraffen.'

Leuke klas

'Ik zit in een leuke klas, de sfeer is goed. Ook de docenten en lessen zijn leuk. Al is het dus wel veel wat je moet doen, met name veel verslagen maken. Maar ik heb er tot nu toe de motivatie voor en alles komt op tijd af.'

Consequent zijn

'Op mijn stageschool geef ik les aan groep 5. Ik vind het soms moeilijk om consequent te zijn. Het zijn allemaal lieve kinderen en dan is het lastig om opeens te zeggen: 'Zet je naam maar op het bord met een kruisje erachter', wanneer er een iets doet wat niet mag. Je loopt al vanaf je tweede week stage, maar dan is het vooral kennismaken. De eerste periode loop je stage in een bovenbouwklas. In de tweede periode doe je dat in de onderbouw. Ze raden dan wel aan om bij de kleuters mee te lopen om te ervaren hoe dat is, al mag je ook in groep 3 of 4 stage lopen.'

Liever bovenbouw

'Mijn voorkeur gaat nu wel uit naar de bovenbouw. In groep 3 en 4 moet je denk ik een berg geduld meenemen. Misschien is groep 6 wel iets voor mij. In groep 7 moeten de leerlingen veel leren voordat ze naar groep 8 gaan. Dat lijkt me ook een leuke klas, maar niet in het eerste jaar dat ik les ga geven.'

Zelfverzekerd zijn

'Ik ben redelijk in handvaardigheid en ook redelijk muzikaal. Want dat moet je wel zijn als je de Pabo gaat doen: creatief. Daarnaast moet je gemotiveerd zijn en hard kunnen werken. Het is ook belangrijk dat je flexibel en zelfverzekerd bent. Je moet voor een klas kunnen staan en autoriteit kunnen uitstralen. Ik heb daar gelukkig niet zoveel moeite mee. Ik raad de opleiding zeker aan, omdat het heel leuk is om met kinderen te werken en ze wat te leren. Je bent daarnaast niet alleen iemand die lesstof overbrengt, je bent ook een voorbeeld voor de kinderen. Je moet ze motiveren. Het is hard werken, maar voor een leuk resultaat: je ziet de kinderen groeien."

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!