Leraar Basisonderwijs (Pabo) vwo-route

Andere afname vanwege coronacrisis

Nieuwe regeling toelatingstoetsen Pabo door coronacrisis

Door de coronacrisis verloopt de afname van de toelatingstoetsen voor de Pabo anders. Zo zijn de toelatingstoetsen van eind maart en begin april niet doorgegaan.

Wanneer je in september wilt starten met de Pabo, kun je vooralsnog in juni, juli of augustus de toelatingstoetsen doen. Het is belangrijk je voor te bereiden op deze toetsmomenten en er ook gebruik van te maken. Mochten de maatregelen rond de coronacrisis langer duren, dan heeft de Vereniging Hogescholen tot het volgende voor de toetsronde van juni besloten:

  1. Indien de toelatingstoetsen van juni geen doorgang vinden, of in te beperkte mate, stromen studenten onder voorbehoud in op de Pabo. Ze hebben de verplichting om per 1 januari 2021 alsnog aan te tonen aan de gestelde vooropleidingseisen te voldoen. Ze kunnen dan gebruikmaken van de verschillende toetsvensters die hiervoor tot eind 2020 open zullen staan. Ook hierbij geldt dat de studenten voor elk van de toetsen één herkansingsmogelijkheid hebben. Op het moment dat studenten per 1 januari 2021 niet aan de gestelde vooropleidingseisen voldoen, dienen ze de opleiding alsnog te verlaten.
  2. De beperkte geldigheidsduur van de certificaten van de behaalde toelatingstoetsen wordt aangepast naar vijf jaar. Hierbij is het aan de Pabo’s om met terugwerkende kracht na te gaan of in het verleden behaalde certificaten met de beperkte geldigheidsduur ook binnen de voorgestelde duur van 5 jaar vallen.

De pabo van Inholland volgt beide besluiten van de Vereniging Hogescholen op. Aanvullend daarop betekent dit dat alle certificaten uitgegeven vanaf 1 september 2015 geldig zijn.

Het advies van de Pabo van Inholland is om je nog steeds voor te bereiden en te studeren om de toetsen in juni, juli of augustus te halen. Want in normale tijden moet je de toelatingstoetsen halen voordat je in september aan de pabo start. Door de huidige coronamaatregelen kan het echter betekenen dat je de toets nog moet halen terwijl je al gestart bent. De toelatingstoets moet in ieder geval vóór januari 2021 behaald zijn.

Zodra er meer duidelijkheid is over de doorgang van de toetsen in juni, juli en augustus zullen we daarover berichten.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!