Pabo in Den Haag

Voltijd | Deeltijd | DigiPabo

Voor een internationaal georiënteerde Pabo kom je naar onze locatie Den Haag. In deze zogeheten UNESCO-school sta je stil bij thema's als vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap, duurzaamheid en cultuuroverdracht. Op die manier werken we aan jouw brede vorming. Ondanks het grenzeloze perspectief kom je terecht op een kleinschalige Pabo met een persoonlijke sfeer. De opleiding besteedt veel aandacht aan het thema Wetenschap en Technologie. We prikkelen je nieuwsgierigheid en we dagen je uit om op onderzoek uit te gaan. We werken nauw samen met het werkveld (Opleiden in de School). Gedurende de hele opleiding verzorgen we praktijktrainingen samen met leerkrachten uit het basisonderwijs. Daarin komen onderwerpen aan bod waarmee je als leerkracht dagelijks te maken hebt. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met pesten, aandacht voor kinderen met speciale (leer)behoeften, het in je lessen inzetten van verschillende werkvormen en klassenmanagement. Maar we verruimen ook je blik op de wereld door gesprekken aan te gaan met ouders en kinderen van multiculturele scholen, les te geven aan vluchtelingen en samen naar een dansvoorstelling te gaan.

Op onze locatie in Den Haag kun je de Pabo zowel in voltijd als in deeltijd volgen. Daarin zijn verschillende studievarianten. Je kunt je opleiding tussen de twee en vier jaar afronden. Ook bieden we in Den Haag de DigiPabo aan als je volledig op afstand (digitaal) wilt studeren. Voor elke onderwijsbehoefte is er bij de Pabo Den Haag een praktisch antwoord. We stellen graag samen met jou het meest optimale studieprogramma samen. Neem gerust contact met ons op via pabo.denhaag@inholland.nl.

Praktijk

Een belangrijk deel van de opleiding speelt zich af in de praktijk. Vanaf het begin van je opleiding loop je stage op een basisschool. Wij hebben samenwerkingscontracten met elf schoolbesturen/opleidingsscholen in de regio. Bijna alle pabostudenten worden aan een van deze basisschoolbesturen gekoppeld om daar praktijkervaring op te doen. Dat betekent dat je wordt begeleid door de groepsleerkracht van de stageschool en je docent van Inholland. Ze leren jou daardoor goed kennen en bieden jou misschien wel een baan aan na het afronden van je studie! 

Wij werken samen met o.a.:

Duinoordschool in Den Haag
Lucas Onderwijs in Den Haag
Octant in Nootdorp
Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.
Stichting voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs in de Duin- en Bollenstreek
Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Westland
Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Unicoz Onderwijsgroep in Zoetermeer e.o.
Willem de Zwijgerschool in Den Haag