Pabo in Dordrecht

Voltijd | Deeltijd | DigiPabo

In Dordrecht is de Pabo zowel professioneel als kleinschalig; dat zorgt voor een extra persoonlijke sfeer tussen jou, je medestudenten en de docenten. Er is ruimte voor jouw bijzondere talenten en dat werkt, zo is onze ervaring, erg stimulerend. Bijzondere aandacht is er voor het thema Wetenschap & Technologie. We organiseren samen met de Duurzaamheidsfabriek activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld programmeren in het onderwijs. Hoe kun je kinderen daar al op jonge leeftijd enthousiast voor maken? Je bereidt je voor op een kleurrijke ontmoeting in de klas. Je komt in de praktijk immers kinderen tegen met allerlei achtergronden. In Dordrecht bieden we naast de voltijd- en deeltijdvarianten, ook de DigiPabo aan. Je volgt de opleiding dan grotendeels op afstand. Tweemaal per tien weken heb je een dag college op onze locatie. Dé manier om naast je baan je Pabo-diploma te halen. 

Praktijk

Een belangrijk deel van de opleiding speelt zich af in de praktijk. Vanaf het begin van je opleiding loop je stage op een basisschool. Wij hebben samenwerkingscontracten met elf schoolbesturen/opleidingsscholen in de regio. Bijna alle pabostudenten worden aan een van deze basisschoolbesturen gekoppeld om daar praktijkervaring op te doen. Dat betekent dat je wordt begeleid door de groepsleerkracht van de stageschool en je docent van Inholland. Ze leren jou daardoor goed kennen en bieden jou misschien wel een baan aan na het afronden van je studie! 

Wij werken samen met o.a.:
Borgesiusstichting
Christelijke Scholengroep De Waard
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
OPOPS - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk
Pit Kinderopvang en onderwijs
Scholen van Oranje
SKOBA - Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink
Stichting de Waarden
VCOPS - Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht