Pabo in Haarlem

Voltijd | Deeltijd

Wil je studeren in Haarlem? Dan kun je ook hier kiezen voor de Gezonde Pabo. Met deze aanvullende (extra curriculaire) opleiding help je kinderen bewegen en gezond eten en kun je aan de slag als Specialist Sportieve en Gezonde School. Daarmee speel je in op een actueel thema. Ook van deze tijd zijn ICT en nieuwe media. Hoe zet je bijvoorbeeld de iPad, computer en het digibord op een slimme en leuke manier in voor jouw lessen? Verbind jij moderne techniek op een sprankelende wijze met traditionele vakken als taal en rekenen? Daarnaast ligt in Haarlem het accent op vakken als Kunst & Cultuur, wereldoriëntatie, motorische remedial teaching (MRT) en Nederlands als tweede taal (NT2).

Praktijk

Een belangrijk deel van de opleiding speelt zich af in de praktijk. Vanaf het begin van je opleiding loop je stage op een basisschool. Wij hebben samenwerkingscontracten met zes schoolbesturen/opleidingsscholen in de regio. Door deze langdurige samenwerkingen kunnen wij de kwaliteit in de begeleiding hoog houden. Bijna alle pabostudenten worden aan één van deze basisschoolbesturen gekoppeld om daar praktijkervaring op te doen. Dat betekent dat je wordt begeleid door de groepsleerkracht van de stageschool en je docent van Inholland. Ze leren jou daardoor goed kennen en bieden jou misschien wel een baan aan na het afronden van je studie!

Wij werken samen met e.o.: 

Fedra Bijzonder Basisonderwijs in Beverwijk 
Stichting Tabijn in Heemskerk
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer
Meer Primair in Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp
obs JongLeren in Heemstede
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland