Leraar Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom

| Alkmaar | Dordrecht | Haarlem | Rotterdam |

Voor wie?

Je wilt direct betaald voor de klas staan en tegelijkertijd je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behalen. Je hebt een hbo- of wo-studie afgerond. Je bent al werkzaam in het onderwijs, of je bent actief in een ander beroep, maar je hart ligt bij de (leer)ontwikkeling van kinderen en wilt daar nu echt werk van maken.

Bij de pabo van Hogeschool Inholland kan dit door als zij-instromer een verkort scholingstraject te volgen. De basisschool betaalt het volledige opleidingstraject én je ontvangt salaris. Je reserveert één dag per week voor zelfstudie en staat - in overleg met de school - zo’n drie dagen per week voor de klas. Om de twee weken heb je één vaste lesdag bij Inholland. Je krijgt een begeleider op school en een leercoach bij de pabo die jou gedurende het traject begeleiden. Als je na (maximaal) twee jaar alles succesvol hebt doorlopen, behaal je je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs in de vorm van het getuigschrift zij-instroom.

Jouw nieuwe carrière voor de klas

Je zoekt zelf een basisschool die bereid is met jou het zij-instroomtraject aan te gaan. Het staat je vrij om hierin een eigen keuze te maken. De basisschool meldt jou bij ons aan, waarna de procedure rondom het geschiktheidsassesment van start gaat. Met diverse schoolbesturen hebben wij samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Bij deze schoolbesturen ben je verzekerd van een goede begeleidingsstructuur. Op aanvraag is een overzicht beschikbaar.

Aanmeldprocedure

De school vraagt bij ons een geschiktheidsassessment aan om vast te stellen:

 • of je in staat bent direct als leraar te functioneren;
 • in hoeverre je (mogelijk) al aan de eindkwalificaties voldoet en waar je je in het scholingstraject (verder) in moet bekwamen;
 • of je naar verwachting het traject binnen twee jaar succesvol kunt afronden. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoeft dit niet per se te betekenen dat je ongeschikt bent om les te geven. Een van onze andere opleidingsvarianten past jou dan wellicht beter.

Het schoolbestuur/de school meldt jou aan voor de intakeprocedure en het geschiktheidsassessment via de volgende link www.leernetwerkeducatie.nl/zijinstroom.

De pabo neemt vervolgens contact met je op voor:

 • het invullen van een digitale zelfscan;
 • het invullen van een aantal formulieren (overzicht werkervaring en overzicht gevolgde opleidingen);
 • het inplannen van het intakegesprek en de assessmentdag op de opleiding.

De pabo voert met alle kandidaten een intakegesprek. Aan de hand van het intakegesprek en zelfscan geeft de pabo jou een advies over het wel/niet aanvragen van het geschiktheidsassessment.

Je wordt vervolgens uitgenodigd op de pabo voor een informatiebijeenkomst met uitleg hoe je je het beste kan voorbereiden op het geschiktheidsassessment en de eigenvaardigheidstoets rekenen (wiscat).

Daarna volgt het geschiktheidsassessment dat uit twee dagdelen bestaat. Eerst een dagdeel op de opleiding (criteriumgericht interview en simulatie-opdrachten) en 1-2 weken later het bijwonen van een door jou gegeven proefles op de school door de twee assessoren.

Planning

Aangezien de gehele intake- & assessmentprocedure een doorlooptijd van 8-10 weken kent, kan er voor de eerste ronde geschiktheidsassessments ingeschreven worden t/m 6 april 2018. Na het succesvol afronden van deze procedure start de scholing op de pabo begin september.

De opleidingsdag van pabo Den Haag is eens in de twee weken op woensdag met een startmoment op woensdag 5 september 2018. De opleidingsdag van pabo Rotterdam is eens in de twee weken op donderdag met een startmoment op donderdag 6 september 2018.

Aanmeldingen die na 6 april 2018 binnenkomen gaan mee met de intake- & assessmentprocedure die in het najaar van 2018 plaatsvindt. Naast onze pabo-locaties Den Haag en Rotterdam, kunnen cursisten dan ook terecht op de locaties Alkmaar, Dordrecht en Haarlem. De scholing start in februari 2019.

Scholing en begeleiding

Op basis van de resultaten van het geschiktheidsassessment stellen we samen een persoonlijk scholingsplan op. Door gezamenlijke ondertekening wordt onderstreept dat alle partijen (jijzelf-school-opleiding) zich verantwoordelijk weten voor het welslagen van de scholing én begeleiding. Je volgt geen vastomlijnd programma, maar op basis van het assessment worden de pedagogische en didactische ‘bouwstenen’ bepaalt die jij nodig hebt voor het verwerven van de benodigde kennis en vaardigheden. Aan de hand van het scholingsplan evalueer je tussentijds je vorderingen met je vaste begeleider en leercoach.

Afronding met bekwaamheidsassessment

In de eindfase leg je de landelijke kennistoetsen af, net als studenten van de reguliere pabo-opleiding dat doen. Daarnaast krijg je een bekwaamheidsassessment waarin de volgende onderdelen aan de orde komen:

 • de resultaten van de landelijke kennistoetsen;
 • persoonlijk portfolio waarin relevante documenten en bewijsstukken zijn opgenomen;
 • een observatie of filmopname van jouw lessen;
 • een criterium gericht interview.

Na een positief bekwaamheidsassessment ontvang je:

 • Het getuigschrift zij-instroom; een eigenstandig hoger onderwijsdiploma met hetzelfde civiel effect als het overeenkomstige bachelordiploma, zij het niet tot het voeren van dezelfde titulatuur.

Meer weten?

Raadpleeg de FAQ of neem contact op met onze coördinator Emilie Holthuis.

Handige sites

Alle regelingen, tegemoetkomingen, subsidies voor leraren zijn te vinden op de site van De Rijksoverheid.
Informatie, nieuws, blogs en evenementen zijn te vinden op nooituitgeleerd.leraar.nl.