Lerarenopleiding Islamgodsdienst deeltijd

| Amstelveen |

Wat houdt de hbo Lerarenopleiding Islamgodsdienst deeltijd in?

De tweedegraads lerarenopleidingen in het leergebied Mens & Levensbeschouwing leiden je op tot Bachelor of Education, met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in één van onderstaande vakken:
- Islamgodsdienst, 
- Godsdienst (Godsdienst en Levensbeschouwing).

Je werkt projectmatig samen met studenten van andere opleidingen in het leergebied Mens & Levensbeschouwing. Zodoende ontmoet je mensen met andere perspectieven en andere kennis. Dit verbreedt nu je horizon en straks je inzetbaarheid.
Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in het voortgezet onderwijs (vmbo en de onderbouw van havo en vwo), in het middelbaar beroepsonderwijs en in de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Deze deeltijd hbo-opleiding richt zich op het leraarschap op vmbo- en mbo-opleidingen in grootstedelijke gebieden.

Video hbo Lerarenopleiding Islamgodsdienst

 

De Lerarenopleiding Islamgodsdienst deeltijd: Iets voor jou?

Wil jij met leerlingen praten en lezen over levensbeschouwelijke kwesties, het leven van de profeet en de islambeleving? Of over de relatie tussen islam en politiek, wetgeving en opvoeding? Wij zoeken naar antwoorden op de grote vragen van het leven. Vragen waarop verschillende religies en filosofische stromingen hun eigen antwoorden hebben. Er zijn ook veel levensvragen waarop de antwoorden niet pasklaar te geven zijn. Heb jij zin om met leerlingen in gesprek te gaan over levensbeschouwelijke kwesties? Dan is een deeltijd hbo-opleiding op het gebied van Mens & Levensbeschouwing iets voor jou!

Deze lerarenopleidingen zijn er voor iedereen die graag een bijdrage levert aan de ontwikkeling van jongeren. Je gaat graag met jongeren om, bent geïnteresseerd in hun levensstijl en in wat hen bezighoudt. Je wilt graag een rol spelen als medeopvoeder, want het beroep van leraar is meer dan alleen lesgeven. Natuurlijk ben je geïnteresseerd in de godsdienst of de islam. Scholen staan tegenwoordig te springen om leraren die in meer dan één vak kunnen lesgeven. Daarom word je, naast je bevoegdheid Islamgodsdienst, zo opgeleid dat je ook lesondersteuning kunt geven bij godsdienst en levensbeschouwing.

Uniek: versneld deeltijdprogramma!

Op grond van je vooropleiding en werkervaring kun je bij ons een versneld deeltijdprogramma volgen. Pabo-afgestudeerden, afgestudeerden met een eerste- of tweedegraads bevoegdheid, afgestudeerden met een hbo- of wo-getuigschrift van een niet-educatieve opleiding of studenten van het Europees Platformtraject (Lerarenopleiding Frans en Duits) kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Afhankelijk van je vooropleiding of achtergrond, kun je een versneld programma volgen bij onze Lerarenopleidingen. Bekijk per achtergrond hoe dit versnelde programma eruit ziet.


Ik denk dat het belangrijk is dat je openstaat voor andere meningen.
Alumnus Ikram Berragiy 
Lees verder