De opleiding

Opbouw van de opleiding

De opleiding is ingericht vanuit drie leerlijnen:

Vakinhoudelijke en vakdidactische lijn

In de opleiding staan de beroepsrelevante kennis en vaardigheden centraal. Daarnaast werk je tijdens colleges soms samen met studenten van de andere opleidingen in leergebieden. Op deze manier ontmoet je mensen met andere perspectieven en kennis.
Dit verbreedt je horizon en straks je inzetbaarheid.

Onderwijskundige en pedagogische lijn

Tijdens de opleiding verdiep je je in verschillende pedagogische en onderwijskundige thema’s waarbij je ook praktijkonderzoek doet. Voorbeelden van thema’s zijn:

 • pedagogisch handelen
 • leerlingbegeleiding
 • leren en leerprocessen
 • betekenisvol leren
 • diversiteit.

Tijdens praktijktrainingen ontwikkel je vaardigheden op het gebied van effectieve instructie, klassenmanagement, groepsdynamica, toetsen en beoordelen en educatieve ICT.

Praktijklijn

De praktijklijn helpt je bij het productief maken van kennis in de complexe beroepspraktijk. Tijdens de opleiding werk je aan beroepstaken, zoals lessen verzorgen, begeleiding geven en onderwijsmateriaal ontwikkelen. De complexiteit van de taken wordt gedurende de opleiding groter.

Afstudeerrichting/Keuzeonderwijs

De laatste fase van je studie bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Keuzeonderwijs in jaar 3 periode 4
  Met het onderdeel Keuzeonderwijs kun je je kennis verbreden of verdiepen. Je kunt ervoor kiezen om dit binnen je opleiding te volgen, binnen een andere opleiding van Inholland of zelfs op een andere hogeschool of universiteit. Het is ook mogelijk om ervoor te kiezen om een periode in het buitenland te studeren of een doorstroomminor te doen naar de universiteit.
 • Afstudeerrichting
  De vakken die je volgt staan in het teken van de afstudeerrichting van jouw keuze: ‘Algemeen vormend onderwijs’ of ‘Beroepsgericht onderwijs’.
 • Afrondende praktijk en afstudeeronderzoek
  Tijdens je afrondende praktijkperiode werk je aan het bekwaamheidsdossier, waarmee je tijdens een assessment aantoont dat je startbekwaam bent. Daarnaast voer je op je praktijkplaats het ‘Praktijkonderzoek Afstuderen’ uit. Als docent in opleiding sta je tijdens deze periode een vastgesteld aantal praktijkdagen zelfstandig voor de klas.

Stage

Vanaf het eerste studiejaar kun je ervaring opdoen in de praktijk. In de eerste periode word je hierop voorbereid in de vorm van oriëntatie op studie en beroep. Een belangrijk onderdeel van je studie is het in de praktijk brengen van wat je op het instituut geleerd hebt. Zo maak jij de verbinding tussen theorie en de praktijk. Je wordt daarbij begeleid door een stagebegeleider van Inholland en een stagebegeleider van de stageschool. Samen met hen bepaal je op welke onderdelen jij je in de praktijk gaat ontwikkelen.

Deeltijdstudenten lopen in het eerste en tweede studiejaar op een vaste dag stage. Er bestaat per periode een minimum aantal praktijkdagen en praktijkuren. Het gaat daarbij niet alleen om lesuren, maar om alle activiteiten die het leraarschap met zich meebrengt. Het aantal praktijkdagen neemt in de loop van de opleiding toe. Deeltijdstudenten zonder baan in het onderwijs maken kennis met opleidingen binnen het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) als de onderbouw van het havo/vwo. Dit is belangrijk in verband met jouw oriëntatie op de afstudeerrichting waarvoor je uiteindelijk kiest. Voor deeltijdstudenten werkzaam in een van deze vormen van onderwijs geldt dat zij aantonen zich te oriënteren bij onderwijseenheden tijdens de studie.

Het praktijkbureau heeft een leernetwerk (LNE) waarmee de praktijkplaatsing wordt uitgevoerd. Er wordt ondersteuning aangeboden om voor iedere student een passende praktijkplaats op een opleidingsschool in de regio te vinden. Het is ook mogelijk dat stageplaatsen buiten de regio worden aangeboden. Deeltijdstudenten die een baan hebben of zoeken in het onderwijs, overleggen met het praktijkbureau hoe invulling aan de praktijkplaats gegeven kan worden. Ook is het mogelijk om, maar niet eerder dan dat je dit hebt afgestemd met het stagebureau, zelf een praktijkplaats te zoeken. Bij voorkeur betreft het een stageplaats op een opleidingsschool. In alle gevallen geeft het praktijkbureau toestemming voor de praktijkplaats.  

Studeren in het buitenland

Studeren of stage lopen in het buitenland is een bijzonder waardevolle ervaring. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook voor je verdere loopbaan.  Binnen de opleiding bestaat onder andere de mogelijkheid om via een uitwisselingprogramma onderwijs te volgen bij een buitenlandse partner. Als je voor een uitwisselingsprogramma binnen Europa kiest, is een Erasmusbeurs van het Erasmusprogramma een heel goede optie.  Maar binnen de opleiding vinden ook diverse studiereizen plaats en wordt er binnen het curriculum aandacht besteed aan internationale ontwikkelingen. Om het contact met international guest lecturers en buitenlandse studenten te stimuleren wordt er jaarlijks een internationale week georganiseerd.


De combinatie werk en opleiding is best zwaar. Zorg dat je de 'fun' in studeren vindt!
Student Wim Mual 
Lees verder