Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) voltijd

| Alkmaar | Amsterdam | Den Haag | Haarlem | Rotterdam |

Deze opleiding start in februari 2018* en in september 2018**

*In Studielink kies je om je voor deze opleiding in te schrijven voor februari 2018 voor: Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Social Work).

**Vanaf september 2018 worden de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samengevoegd, dan vervalt het onderscheid MWD/SPH  en kies je om je voor deze opleiding in te schrijven in Studielink voor: Bachelor Social Work.

Wat houdt de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd in?

Tijdens de bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) leer je alles over de ondersteuning van kwetsbare mensen op zowel cliënt-, instellings- als overheidsniveau. Je helpt mensen bij problemen op het gebied van bijvoorbeeld relaties, financiën  en opvoeding. Wat doe je als iemand zijn huur niet meer kan betalen? Hoe ga je om met etnische spanningen in de woonomgeving? Waar kan iemand met psychische klachten hulp krijgen? Je opereert vanuit instellingsbelangen en je neemt juridische kaders in acht. Je bent in staat de problematiek in het maatschappelijk debat te plaatsen en je hebt oog voor de complexe verhouding tussen individu, omgeving en maatschappij. Aan het einde van deze praktijkgerichte voltijd hbo-opleiding weet je wat je sterke en zwakke punten zijn in relatie tot je cliënten en ben je klaar om als maatschappelijk werker aan de slag te gaan.


Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) voltijd: iets voor jou?

Je leert bijvoorbeeld hoe je vluchtelingen kunt ondersteunen, welke begeleiding vrijwilligers in de mantelzorg nodig hebben, hoe je jongeren of verslaafden weer in hun eigen kracht zet, zodat ze zelfstandig en met behulp van hun netwerk hun leven op de rails krijgen.
Je vindt het belangrijk dat individuen in de samenleving tot hun recht komen. Je bent bereid je te verdiepen in de zwaarte en complexiteit van de diverse problematieken. Je weet morele dilemma’s te herkennen en daarbij een standpunt in te nemen. Je ontwikkelt een lerende en innovatieve houding en kunt aan het einde van de vier jaar je eigen handelen methodisch verantwoorden.