Master Advanced Health Informatics Practice

Thema: Gezonde samenleving

Meld je aan

Seminar ICT in zorg en welzijn

23 mei 2019 - 13.00 - 18.00

Ontwikkelingen rondom ICT en andere technologie in zorg en welzijn gaan razendsnel. Naast nieuwe mogelijkheden voor betere zorg en zelfzorg neemt de professionalisering toe. Het is niet meer vanzelfsprekend dat alleen informatici aan het stuur zitten als het gaat om ICT in zorg en welzijn.
Inholland onderkent deze ontwikkelingen en organiseert dan ook alweer voor het zesde jaar het Seminar ICT in zorg en welzijn. Dit jaar op donderdagmiddag 23 mei van 13.00-18.00 uur.

Deelname is gratis.

Locatie

Hogeschool Inholland
Wildenborch 6
1112 XB Diemen
Plan met Google Maps >
Plan je eigen route >

Programma

Thema

Thema: Gezonde samenleving

Gezond leven
Mensen worden door technologie in staat gesteld om de regie over hun eigen gezondheid en welzijn te nemen en te houden.

Beter zorgen
Zorg en welzijnsprofessionals worden door technologie in staat gesteld om kwalitatief betere zorg te bieden, die meer is afgestemd op de behoeften van de cliënt/patiënt.

Participeren
De cliënt/patiënt wordt door technologie in staat gesteld ondanks zijn/haar beperkingen mee te (blijven) doen in de maatschappij. Hij/zij voelt zich een volwaardig mens en wordt ook zo gezien.

Innovative Health Technology & Services
Veel nieuwe technologische vondsten zijn zeer veelbelovend zoor de zorg van de toekomst, maar nog onvoldoende ontwikkeld om al een specifieke toepassing te hebben. Deze vondsten zijn echter zo veelbelovend dat we op dit seminar hier graag ruimte voor bieden.

Het seminar wordt dit jaar georganiseerd door de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice (AHIP), het Inholland Health & Technology Centre (IHTC) en het in oprichting zijnde alumninetwerk.

Tijdschema

Tijdschema

12.30-13.00: Inloop met koffie en thee
13.00-13.10: Opening door Rob Doms
13.10-13.40: Keynote Jacqueline de Leeuw
13.45-14.15: Keynote Paul Algra
14.15-14.45: Pauze
14.45-15.15: Eerste break-out ronde
15.30-16.00: Tweede break-out ronde
16.10-16.40: Interactieve afsluiting
16.40-18.00: Netwerkborrel

Keynote sessies

Jacqueline de Leeuw, CNIO (Chief Nursing Information Officer)

Radboud UMC
Verbindingsofficier in het woud der verwachting
De gezondheidszorg evolueert en transformeert voortdurend, en informatietechnologie is hierbij schijnbaar onontbeerlijk aan het worden. Deze ontwikkeling vraagt veel van zorgverleners voor wie IT een hulpmiddel moet zijn, geen last. De roep om ter zake kundige verpleegkundigen die werkprocessen digitaal kunnen 'vertalen' en die als 'tolk' fungeren in de IT-wereld is groot en noodzakelijk. Immers, het gaat bij digitale systemen in de zorg steeds om een adequate fit tussen mens, taak en systeem. Hier ligt een grote kans voor verpleegkundigen om een nieuwe professionele dimensie toe te voegen aan het beroep. De eerste CNIO (chief nursing information officer) in Nederland neemt je mee in haar ervaringen in dit speelveld in de afgelopen vijf jaar, en haar rol als schakel in de digitale transformatie.

Paul Algra, Neuroradioloog, Hoofd opleider, NWZ Alkmaar/Den Helder

Artificiële Intelligentie (AI) in de medische zorg
Hoe werkt AI en wat betekent dit voor de medische zorg?

Break-out sessies

Jasmijn Holla en Leonie te Loo

WHEELS: de ontwikkeling van een leefstijlapp voor rolstoelgebruikers
Fysieke inactiviteit, overgewicht en lage vitaliteit vormen een groot probleem bij rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie. Tijdens het revalidatieproces krijgen zij begeleiding bij een gezonde leefstijl. Toch hebben zij na ontslag uit het revalidatiecentrum moeite om de gezonde leefstijl voort te zetten. Binnen het WHEELS-project hebben docenten, studenten, onderzoekers, professionals en rolstoelgebruikers een leefstijlapp ontwikkeld die rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie kunnen gebruiken om duurzaam gezond te leven. In deze presentatie vertellen Jasmijn en Leonie meer over de aanleiding van het project en de ontwikkeling van de app. Daarnaast presenteren zij eerste resultaten van een gebruikersstudie onder rolstoelgebruikers.

Jurgen de Korte en Erhan Akin, studenten Hogeschool Rotterdam

Innoveren, Motiveren en Revalideren in de Thuissituatie!
Jurgen de Korte en Erhan Akin, studenten Hogeschool Rotterdam
Het toepassen van simplistische en motiverende factoren binnen de thuisrevalidatie bij heup-en/of knie revaliderende ouderen, door het toepassen van een zorgapplicatie. De applicatie maakt gebruik van een stappenteller in een nieuw 'jasje', waar de ouderen door het eenvoudige kenmerk goed mee overweg kunnen. Het einddoel: het thuisrevalideren zo efficiënt mogelijk te maken en inspelen op de veranderende markt binnen de gezondheidszorg.
Een project in opdracht van het Lectoraat Medische Technologie Inholland als onderdeel van de Minor Zorgtechnologie bij de Hogeschool Rotterdam.

Berend Vosmer, Healthcare Consultant bij Beterhealthcare

AI, de hype voorbij
AI of Artificial Intelligence en meer specifiek Machine Learning, heeft de afgelopen 10 jaar een enorme groei doorgemaakt. Het eind van deze ontwikkeling is nog lang niet in zicht. Ook in zorginstellingen worden steeds meer toepassingen gevonden voor deze technologie.
Maar wat behelst deze technologie nou? En wat kun je er op dit moment mee? Wat zijn de beperkingen en waar moet je op letten bij een implementatie?
Tijdens deze sessie geven we hiervan een overzicht, waarbij ook ruimte is voor vragen uit het publiek.

Renske de Beijer, DialogueTrainer

Oefen gesprekken in de zorg met virtuele trainingsacteurs
Goede zorg vraagt om goede communicatie. Met goede gesprekken kun je zorg leveren die beter aansluit en prettiger verloopt. Maar, hoe oefen je dat? Communiceren leer je door te doen. In het onderwijs ontbreken vaak mogelijkheden om te oefenen en ook in de praktijk blijft oefenen zinvol.
Met interactieve virtuele trainingsacteurs kun je lastige gesprekken onbeperkt oefenen, mét individuele feedback. In deze workshop maak je kennis de virtuele trainingsacteurs en oefenscenario's van DialogueTrainer. Je ervaart zelf hoe het is om met een virtuele acteur te werken en samen zoomen we in op inzet van scenario's in zorg en welzijn onderwijs. Welke lastige gesprekken zou je willen oefenen? Hoe en waartoe kun je scenario's inzetten? Hoe bouw je een goed scenario en welke inzichten levert dat op?

Richard Mulders, Senior CSV Consultant bij Rescop

Efficiënte borging van Data Integriteit in de zorg
Door de digitalisering van de zorg is er de afgelopen jaren vanuit de IGJ ook steeds meer focus gekomen op de integriteit van verzamelde en opgeslagen (digitale) gegevens. Staan bijvoorbeeld nog steeds de juiste gegevens en medicijnen geregistreerd bij de juiste patient / client en kan dit ook worden aangetoond? Met name apotheken hebben hier tijdens inspecties al mee te maken, maar ook bij zorginstellingen en ziekenhuizen wordt dit steeds belangrijker. Deze sessie behandelt een aantal veel voorkomende IGJ opmerkingen op het gebied van Data Integriteit en geeft handvatten hoe deze opmerkingen zijn te voorkomen.

Anne de Schutter

Inzet van eHealth bij leefstijlbegeleiding
Studenten Sportkunde worden opgeleid een gezonde leefstijl van mensen te bevorderen. Om leefstijl te kunnen beinvloeden kunnen zij eHealth tools inzetten. Onduidelijk is welke vaardigheden toekomstig professionals daarbij nodig hebben en wanneer gebruik van eHealth iets toevoegd en wanneer niet. Bij de opleiding Sportkunde wordt nu een online onderwijs module ontwikkeld waarin toekomstig professionals leren hoe zij eHealth kunnen inzetten bij het ontwikkelen van een interventie gericht op leefstijlverandering. De module wordt ontwikkeld op basis van een verkenning van de vragen ten aanzien van eHealth, die leven in het werkveld. In deze sessie neemt Anne het publiek mee de vragen die leven bij professionals ten aanzien van het gebruik van eHealth in hun dagelijkse werkzaamheden.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!