Master Advanced Health Informatics Practice

Voor iedereen die geïnteresseerd is in het snijvlak van Zorg, Welzijn en ICT.

Meld je aan!

Seminar ICT in Zorg en Welzijn

Kom op dinsdag 18 april naar het gratis seminar ICT in Zorg en Welzijn van de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice! Tussen 13.00 en 17.00 uur kan iedereen die geïnteresseerd is in het snijvlak van zorg, welzijn en ICT deelnemen, zoals professionals en afgestudeerden, of als je erover denkt om een medewerker hierin op te leiden.

  • Wanneer: dinsdag 18 april
  • Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
  • Kosten: gratis

Locatie:

Inholland Diemen
Wildenborch 6
1112 XB Diemen
Meer over deze locatie

Programma

Over het programma

Op het programma staan keynotesessies en natuurlijk ook weer break-outs waaruit je kunt kiezen.

Programmaoverzicht:

12.30 uur: Binnenloop met koffie en thee
13.00 uur: Welkom, door Rob Doms, teamleider master AHIP
13.10 uur: Keynotespreker 1
13.45 uur: Keynotespreker 2
14.20 uur: Pauze 
14.45 uur: Start Break-outsessie 1
15.15 uur: Wisseltijd
15.25 uur: Start Break-outsessie 2
16.00 uur: Netwerkborrel

Keynote Data Driven Smart Society

Keynote Data Driven Smart Society

Labwaarden, statusinformatie, gegevens over sociale contacten, vocht inname en eten, er worden veel gegevens verzameld in de zorg en het welzijnsdomein. Hoe halen we (meer) waarde of informatie uit die data, kunnen we data eenvoudiger verzamelen en hoe zorgen we ervoor dat de daaruit afgeleide informatie helpt in de dagelijkse praktijk? Welke technieken en methoden bestaan al, en wat kunnen we verwachten, gezien de huidige ontwikkelen, voor de toekomst?


 
Ander de Keijzer is lector Data Driven Smart Society bij het domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Inholland.

Keynote Patiëntvriendelijke interoperabiliteit

Patiëntvriendelijke interoperabiliteit

Interoperabiliteit wordt langzaam een feit. Naast de belangen van de zorgverlener, worden ook de belangen van de patiënt steeds belangrijker.

Naast medische terminologie biedt Nictiz nu ook de ruimte om patiëntvriendelijke termen te tonen aan patiënten. Hoe dat in zijn werk gaat en wat daarvoor nodig is, zal worden toegelicht tijdens deze keynote.

Break-out: Inspiratiesessie

Break-out: Inspiratiesessie

De masteropleiding AHIP wordt door elke studenten afgesloten met een innovatief praktijkgericht onderzoek op het grensvlak van zorg en/of welzijn en ICT, wat bijdraagt aan het oplossen van een probleem/vraagstuk uit de eigen werkpraktijk. Dit praktijkgerichte onderzoek levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de eigen werkpraktijk. Toch blijven er regelmatig ook nog vraagstukken liggen, of levert het praktijkgericht onderzoek nieuwe vragen op.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat het rendement voor zowel student als het werkveld nog hoger wordt? Is het mogelijk om studenten bij de master AHIP die vanuit dezelfde organisatie worden opgeleid, samen een groter onderzoek te laten uitvoeren of het onderzoek op elkaar aan te laten sluiten? Welke behoeften zijn er bij het werkveld, wat kan Inholland betekenen?

Ineke Stolte

In deze sessie zullen alumni en het werkveld voorbeelden en input geven aan deze vragen. Onder leiding van Ineke Stolte, docent en onderzoeker (PhD), gaan we daarna op een interactieve manier verkennen hoe praktijkgericht onderzoek nóg meer op zou kunnen leveren en wat daarvoor nodig is.

Deze sessie is interessant voor alumni, het werkveld (praktijkbegeleiders), studenten AHIP en docenten.

Break-out: Betere zorg door gegevensuitwisseling - de uitdagingen en kansen uitgelegd

Break-out: Betere zorg door gegevensuitwisseling - de uitdagingen en kansen uitgelegd

In het integraal zorgakkoord lezen we dat de overheid elektronische gegevensuitwisseling als essentiële randvoorwaarde beschouwd voor goed en veilige zorg. Standaardisatie van gegevensuitwisseling is daarbij onmisbaar, want dit vermindert administratielast en voorkomt fouten.

Marieke Span – dataconsultant bij Furore

Bij Furore werken wij mee aan het verbeteren van de gegevensuitwisseling in de zorg. Tijdens deze sessie gaan we in op de de uitdagingen en de noodzakelijke inspanningen die nodig zijn om gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren.  

Workshop: Implementeren van eHealthtoepassingen in het zorgproces

Workshop: Implementeren van eHealthtoepassingen in het zorgproces

De afdeling KNO van het Flevoziekenhuis heeft verschillende belangrijke innovaties geïmplementeerd. We zullen als ervaringsdeskundigen in vogelvlucht handvatten geven om nieuwe eHealthtoepassingen te implementeren en integreren in zorgprocessen, met voorbeelden uit de eigen praktijk.

Deze workshop wordt verzorgd door de afdeling KNO van het Flevoziekenhuis

Break-out: Innovaties binnen de Geriatrische Revalidatiezorg

Break-out: Innovaties binnen de Geriatrische Revalidatiezorg

In de geriatrische revalidatie staan we voor grote uitdagingen met het toenemend aantal kwetsbare ouderen en personeelstekorten. Het bijzonder lectoraat geriatrische revalidatie Inholland/Omring richt zich op het doorontwikkelen van een duurzaam en toekomstbestendige revalidatie. Dit door samenwerking tussen onderzoek, praktijk, onderwijs en innovatie.  Het is niet meer de vraag of we technologie in moeten zetten in de geriatrische revalidatie maar hoe we het succesvol gaan implementeren.

Uitgangspunt vanuit het programma Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) van VWS is; zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Ook vanuit de GR moeten we dit vertalen naar welke eHealth oplossingen  er zijn om hier optimaal aan bij te dragen. De inzet en implementatie/borging vraagt om een samenhangende onderzoek- en innovatiestructuur en inrichting binnen de zorgorganisatie. Op basis van onze ervaring en onderzoek worden goede voorbeelden gedeeld

Marije Holstege is bijzonder lector bij het lectoraat Geriatrische Revalidatie

Break-out: Digitale technologie en menselijk contact in het welzijnsdomein

Break-out: Digitale technologie en menselijk contact in het welzijnsdomein

 

Digitale technologie rukt op in het welzijnsdomein. Een domein dat van oudsher draait om het contact tussen sociaal werkers en burgers en de relatie waarin zij gezamenlijk aan doelen werken. Wat betekent digitale technologie voor deze relaties in het sociaal werk? En vanuit welke perspectieven kunnen we hiernaar kijken?

 

 

Tijdens deze sessie gaan we graag in gesprek over ieders ervaringen met de invloed van digitale technologie op het contact tussen zorg- en welzijnsprofessionals en de mensen die van hun ondersteuning afhankelijk zijn.

Judith van Vliet

Break-out: REducing Delay through edUcation on eXacerbation (REDUX) in Chinese patients with chronic lung disease (CLD)

Break-out: REducing Delay through edUcation on eXacerbation (REDUX) in Chinese patients with chronic lung disease (CLD)

Chronic lung disease brings a significant disease burden in China. To tackle it, it is necessary to implement effective self-management interventions.

There is a proven-effective self-management intervention, named REducing Delay through edUcation on eXacerbations (REDUX); it has been developed and tested in the Netherlands. It is still being determined whether it is also effective in China. In this study, the factors influencing its implementation will be explored.

Xiaoyue Song is Junior Onderzoeker bij NeLL

More information: NeLL - REducing Delay through edUcation on eXacerbations (REDUX) in Chinese patients with chronic lung disease (CLD)

Language of this break-out : English

Break-out: Hybrid Health Care Quality Assessment

Break-out: Hybrid Health Care Quality Assessment

De verwachtingen rondom eHealth zijn hooggespannen. Helaas komen hooggespannen verwachtingen lang niet altijd uit. Want eHealth is geen plug-and-play. Er moet aan veel knoppen gedraaid worden, om eHealth succesvol te integreren. Rosian Tossaint onderzocht tijdens haar promotieonderzoek welke ‘knoppen’ dit zijn. Samen met patiënten, zorgverleners, ontwikkelaars en bestuurders ontwikkelde zij het praktisch model Hybrid Health Care Quality Assesment (HHQA). In deze break-out sessie geeft Rosian uitleg over hoe het HHQA in de praktijk te gebruiken. 

Rosian Tossaint, PhD
Post-doc onderzoeker National eHealth Living Lab (NeLL), LUMC
Founder Hybrid Health Care Quality Assessment (HHQA)

Lees het nieuwsbericht: Dr. Rosian Tossaint ontwikkelt praktisch model voor invoering eHealth

Kom je ook naar het seminar?

Meld je aan!

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!