Master Leren en Innoveren

“Lesgeven bij de MLI is voor mij een droombaan. Met elke sessie en bijeenkomst denk je weer na over didactiek”

Master Leren en Innoveren - Inholland - Bob Götte

Bob Götte

Studiebegeleider Master Leren en Innoveren

Bob Götte is studiebegeleider bij de Master Leren en Innoveren (MLI). In 2012 volgde hij zelf de opleiding. Het was eigenlijk niet zijn eerste keuze, maar zijn leidinggevende zag al een MLI’er in hem. Bob: “Mijn leidinggevende zag dat ik op alle onderdelen waar ik les in gaf de boel veranderde. Dat ik met studenten ander onderwijs maakte. Toch gooide ik de folder van de MLI achteloos bij mijn collega op het bureau. Die begon er met interesse in te lezen. Hij herkende me erin en vond dat ik het een kans moest geven. Hij had gelijk.”

Van scenarioschrijver tot onderzoeker

Op zijn middelbare school raakte Bob geïnspireerd door zijn docent Nederlands: “Ik ben door hem de lerarenopleiding Nederlands gaan doen. Maar ik ben uiteindelijk nooit leraar Nederlands geworden. Tijdens mijn bachelor tweedegraads Nederlands volgde ik namelijk een tweede bachelor Tekstschrijven. In het laatste jaar van mijn bachelor ben ik gescout als scenarioschrijver voor Endemol. Later vroeg een oud-docent of ik er iets in zag les te geven bij Inholland en zo ben ik gaan werken bij de opleiding communicatie. Tot ik de MLI in 2012 ging volgen, was ik vooral geïnteresseerd in digitale media en mediatheorie, maar de master maakte me heel enthousiast over het educatieve deel van het vak. Na de master werd ik gevraagd om als onderzoeker deel te nemen aan het lectoraat Teaching, Learning and Technology en dat doe ik nog steeds. Twee jaar later werd ik voor de MLI gevraagd. Lesgeven bij de MLI is voor mij een droombaan. Met elke sessie en bijeenkomst denk je na over didactiek. En met elk product dat je leest, elk gesprek dat je voert, verdiep je je weer meer in de vakgebieden educatie, didactiek en verandermanagement. Dat vind ik fantastisch.”

“Toen ik zelf de master volgde, raakte ik erdoor bevangen. Ik heb de studie echt opgevreten. Door die passie ben ik meteen mijn eigen opleiding gaan herontwerpen."

MLI extra large

“Toen ik zelf de master volgde, raakte ik erdoor bevangen. Mijn collega zei dat ik de studie extra large deed. Ik heb de studie echt opgevreten. Door die passie ben ik meteen mijn eigen opleiding gaan herontwerpen. De MLI is een 360 graden studie. Je leert weer wat het is om student te zijn. Je verwerkt veel nieuwe kennis over effectief lesgeven. Dat maakt het lesgeven leuker, omdat je zoveel inzicht krijgt in hoe de dingen echt kunnen werken. Bij het toepassen van nieuwe inzichten zie je dat je echt meer succes boekt met studenten. Je leert tijdens de opleiding inhoudelijk veel, maar ik heb ook veel geleerd van de docenten. De manier waarop wordt lesgegeven in de MLI was voor mij een groot voorbeeld. Net als de professionele attitude van de docenten, de focus op het leerproces, de oprechtheid, de transparantie, de serieuze benadering van de taak tegenover het sociaal warme in de relatie. En doordat ik weer leerde om student te zijn ging ook mijn eigen afstudeerbegeleiding vooruit.”

Vertrouwen

“Wat ik bij het team van de MLI zie en zelf ook probeer, is te vertrekken vanuit geloof en vertrouwen in elkaar. Ik zie ons ook zo met studenten samenwerken en dat is volgens mij de sleutel tot persoonlijk en dichtbij. We zijn niet onfeilbaar, en dat is prima. We werken vanuit de ambitie om dingen goed te doen. Met elkaar ontdekken we wat werkt. Het is deze open en toegankelijke manier van samenwerken waardoor je je uitgenodigd voelt om mee te denken en je niet belemmerd voelt. Die veilige, uitnodigende relatie die we met elkaar hebben, die projecteer je ook weer op je studenten.”

“We trekken met studenten als gelijke op, met iets meer of andere kennis van het onderwerp wellicht."

Droombeeld

“We trekken met studenten als gelijke op, met iets meer of andere kennis van het onderwerp wellicht. Wat ik een mooi droombeeld vind, is dat je samenkomt in één ruimte en elkaar daar ondersteunt en begeleidt in het leren en het maken van goed onderwijs. Eigenlijk zoals ik het mijn docent handvaardigheid zag doen: zij had haar eigen schildersezel in de klas staan. Op het moment dat wij aan het werk waren, was zij zelf ook aan het schilderen. Af en toe vroeg ze ons om feedback te geven op haar schilderij. Dat vind ik een heel mooi principe, dat je samen optrekt om van elkaar te leren.”

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!