Master Leren en Innoveren

“Bij de Master Leren en Innoveren voelen we ons medeverantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.”

Jeroen Bottema

Studiebegeleider Master Leren en Innoveren

Van oorsprong is Jeroen Bottema leraar aardrijkskunde, maar al vanaf het begin van zijn loopbaan houdt hij zich bezig met onderwijsinnovatie met ICT. Jeroen: “Ik heb me altijd beziggehouden met ICT en onderwijs met het doel onderwijs te verbeteren.” Nadat hij als lerarenopleider aardrijkskunde bij Hogeschool Inholland kwam werken, raakte hij betrokken bij onderzoek van het lectoraat E-Learning. Nu is dat het lectoraat Teaching, Learning and Technology, waar hij nog steeds aan is verbonden.

Daarnaast is hij studiebegeleider bij de masteropleiding Leren en Innoveren, waar hij sinds het begin van de opleiding bij betrokken is. Kortom, onderwijsinnovatie is de rode draad in zijn loopbaan.

Veelzijdige rol

Jeroens rol bij de MLI is veelzijdig: “Ik begeleid deelnemers bij het ontwerpen en implementeren van curriculumvernieuwingen, en hoe je hier inzichten uit onderzoek voor kunt benutten. Ik geef deelnemers in dit proces feedback, maar bied ze ook af een toe een schouder om op te leunen. De laatste drie jaar ben ik daarnaast lid van de curriculumcommissie en houd ik me met een aantal collega’s bezig met de doorontwikkeling van de masteropleiding.” Net als Jeroen, zijn deelnemers van de MLI betrokken bij onderwijsinnovaties. Jeroen: “We zijn allemaal nieuwsgierig naar de processen die te maken hebben met onderwijsinnovatie. Hoe kunnen we het onderwijs daadwerkelijk verbeteren, hoe zorgen we voor impact? Ik vind het echt een eer om betrokken te zijn bij de MLI, waarbij ik mijn kennis en ervaringen kan inbrengen, maar tegelijk in een leeromgeving kom waar ik zelf ook weer van leer.”

Impact

“De deelnemers aan de MLI zijn heel gedreven, maar het team is net zo gedreven. We voelen ons medeverantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. We willen impact bereiken en daarom proberen we ons als master te verbinden met vraagstukken die in het werkveld leven. En dat is niet alleen het onderwijs, ook bij organisaties als gemeentes en ziekenhuizen spelen vraagstukken op het gebied van leren en innoveren. Een student van ons is bijvoorbeeld werkzaam bij een gemeente en onderzoekt hoe zijn team zich kan ontwikkelen als een professionele leergemeenschap. Bij de MLI beschikken we over veel kennis en ervaring en doen we onderzoek naar leervraagstukken die organisaties van dienst kunnen zijn. Uiteindelijk gaat het om de doorwerking van wat deelnemers onderzoeken en ontwerpen gedurende de masteropleiding. Hoe kunnen we de impact hiervan zo groot mogelijk maken, zodat het effect heeft op het leren en innoveren van de organisatie en onderwijsvernieuwing. Op deze manier willen we van waarde zijn voor het werkveld.”

"Je kunt het zien als een leeromgeving waarin we deelnemers van de MLI en onderwijsprofessionals uitnodigen om samen te werken aan hun vraagstukken."

Collectief

“Wat we nu aan het onderzoeken zijn, is het vormen van een onderzoekswerkplaats. Je kunt het zien als een leeromgeving waarin we deelnemers van de MLI en onderwijsprofessionals uitnodigen om samen te werken aan hun vraagstukken. In dat collectief word je als MLI’er opgeleid tot onderzoekende professional en educatief leider die in staat is om onderwijs te verbeteren en impact te bewerkstelligen. Ik ben trots op een aantal experimenten waarbij MLI-studenten samen met experts en ook docenten onderzoek deden naar bijvoorbeeld gespreid leiderschap in organisaties. Waar ik ook trots op ben, zijn de deelnemers die het echt voor elkaar krijgen om invloed uit te oefenen op het leren en innoveren van collega’s. Die ontwikkeling is prachtig om onderdeel van te mogen zijn.”

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!