Master Pedagogiek

"Het is druk, maar je leert zo ontzettend veel."

Marike Hardendood

Marike Hardendood is docent Nederlands op het Leidsche Rijn College (LRC) in Utrecht, waar ze ook anti-pestcoördinator is. Bij Inholland volgt ze de master Pedagogiek. “Door hard te werken zorg ik ervoor dat ik met mijn studie vanaf het begin bij blijf. Zo kan ik ook blijven focussen op mijn werk.”

Marike was als docent altijd al meer gericht op het pedagogische vlak dan vakinhoudelijk. De keuze voor de masteropleiding Pedagogiek was daarom snel gemaakt. “Dankzij de master heb ik mij ontzettend kunnen ontwikkelen op zowel pedagogisch vlak als op het beleidsvlak. Ik heb mijn helikopterview verder kunnen ontwikkelen en heb geleerd dat het in organisaties voornamelijk om de interacties gaat. Wat voor mij de belangrijkste ontwikkeling is geweest dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen.”

Koppeling tussen theorie en praktijk

Volgens Marike is de koppeling tussen de theorie en praktijk tijdens de opleiding sterk aanwezig. “Je kunt direct het geleerde in de praktijk brengen en oefenen in perfecte praktijksituaties; in het echt! Voor het onderdeel Academisch Pedagogisch Platform dien je bijvoorbeeld een handelingsonderzoek uit te voeren. Mijn onderzoeksvraag was: hoe kunnen mentoren van het Leidsche Rijn College de eerstejaars leerlingen zo effectief mogelijk begeleiden? Op mijn werk kreeg ik de ruimte om het handelingsonderzoek uit te voeren en bij Inholland kreeg ik de theoretische tools aangereikt. Dankzij mijn onderzoek staat er inmiddels een mooi mentoraat in leerjaar 1 en mag ik dat doortrekken naar de hogere leerjaren.” Naast het onderzoek heeft Marike veel gehad aan het vak teamcoaching en lessen in kind- en jeugdpsychodiagnostiek, waarbij ze tools in handen kreeg om haar leerlingen beter te kunnen begeleiden.

Combineren van studie, werk en privé

Hard werken vindt Marike het belangrijkste bij het combineren van een studie met je werk. “Zorg dat je met je studie met alles bijblijft vanaf het begin.” En hoe doet ze dat met haar gezin? “Ik heb vier kinderen in de leeftijdscategorie van 3 t/m 15. Ik probeer niet teveel na te denken over de drukte en ik leer nooit waar de kinderen bij zijn. Zij hebben gewoon hun moeder nodig en zij hebben er niet om gevraagd dat ik de studie ging doen. Dus leer ik als zij slapen. Of in de vakanties, wanneer zij naar de opvang zijn.”

Als tip aan huidige masterstudenten geeft Marike aan: “Het is druk, maar je leert zo ontzettend veel. Ik vond het ook oprecht leuk, waardoor ik het volhield. En als je iets niet leuk vindt, vraag jezelf dan af hoe dat komt. Is dat omdat je iets écht niet leuk vindt, of dat je iets moeilijk vindt, of dat je niet weet waar je moet beginnen? Leg je er niet zomaar bij neer, elk vak levert iets op!”

De Gezonde Samenleving

Met de master Pedagogiek draagt Hogeschool Inholland bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!