Master Physician Assistant

Vraag in najaar 2018 subsidie aan voor studiejaar 2019-2020.

Extra subsidie voor huisartsen

Voor het studiejaar 2019-2020 is de stimuleringssubsidie weer beschikbaar. De subsidie is voor huisartsen en -organisaties die een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden. In het najaar van 2018 kun je een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Waarom subsidie?

Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en organisaties om deze stap te zetten.

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project 'Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg'. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Subsidie aanvragen

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan jouw aanvraag moet voldoen, vind je op de website van Stichting Koh. Dit aanvraagformulier kun je samen met het projectplan sturen naar: beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Download aanvraagformulier

Deadline
De extra subsidie moet uiterlijk vóór 10 december 2018 aangevraagd zijn.

Beoordeling
Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt of jouw aanvraag voldoet aan de criteria. Bij een toekenning krijg je ook bericht over de hoogte van het bedrag.

Heb je vragen?

Stuur dan een e-mail naar de beoordelingscommissie of bel 040 – 231 06 20.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!