Open Dagen masteropleidingen

Studieprogramma

laden

Wat leert u tijdens de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice?

Tijdens de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice krijgt u een brede beroepsgerichte basis aangeboden op het vlak van ICT, toegesneden op zorgorganisaties en zorgprocessen. U begint met zes periodes van elk tien weken waarin u zich bekwaamt in een beroepsrol. De beroepsrollen zijn: analist, ontwerper, adviseur, implementatiespecialist, informatiemanager en projectmanager. Wat u in elke periode leert, past u direct toe door een beroepsproduct te maken dat voor uw eigen organisatie relevant is. Hiernaast bekwaamt u zich tijdens elke periode in de rol van praktijkgericht onderzoeker en professioneel master.

In de afstudeerfase werkt u twintig weken aan een innovatie- en onderzoeksproject. Dit betreft een project uit uw eigen organisatie.
Leerplan masteropleiding Advanced Health Informatics Practice (pdf)

Inhoudelijke modules

Vanuit de opleiding worden verschillende modules aangeboden die u helpen bij het vervullen van de verschillende beroepsrollen. Hierbij kunt u denken aan: ICT-ontwikkelingen in zorg en welzijn, Informatieanalyse, Organisatie en informatie, Effectief presenteren, Informatiesysteemontwerp, Databases, EPD's en andere zorginformatiesystemen, Consumer informatics, User Interface Design, Adviseren en communiceren, Implementatiemanagement, Pakketselectie, Informatiemanagement, Projectmanagement, Interoperabiliteit, Informatiearchitectuur, Informatiebeveiliging en ICT Wet- en regelgeving.

Enkele modules kunnen los als masterclass worden gevolgd. Het betreft:
 

Resultaatgerichte opleidingen voor organisaties

Steeds meer zorgorganisaties kiezen ervoor om hun projectteam en de bij een eHealth project betrokken medewerkers tijdens of vlak voor het project te op te leiden. Wij bieden u de mogelijkheid van een maatwerkopleiding voor uw organisatie met als doel eHealth te ontwikkelen en te implementeren, gericht op úw zorgprocessen en úw organisatie. Hiermee leidt u uw medewerkers en/of projectgroep op, terwijl u tegelijkertijd een concreet, toepasbaar plan maakt en een implementatietraject uitstippelt.

Wij bieden maatwerkoplossingen voor de oriëntatiefase (visieontwikkeling), de ontwikkelfase en implementatiefase van eHealth.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompany-traject eHealth? Neem dan contact op met de opleidingscoördinator. 

Master Advanced Health Informatics Practice: verbinding met de praktijk

Er is een sterke verbinding tussen het leren op de onderwijsinstelling en het werken in de praktijk. Om dat te bereiken werkt u met opdrachten uit uw eigen organisatie. Voor de inschrijving zult u een intakegesprek hebben met de opdrachtgever vanuit uw eigen organisatie en de opleidingscoördinator. Doel is om vooraf de opdrachten uit de organisatie vast te stellen waarmee u in elke periode het beoogde beroepsproduct kunt realiseren. Daarnaast wordt bepaald wie uw praktijkbegeleider is. Uw praktijkbegeleider komt uit uw organisatie en heeft gemiddeld twee uur per week ruimte om u te begeleiden. De praktijkbegeleider is werkzaam op het snijvlak van zorg en ICT, bijvoorbeeld als projectmanager van de afdeling Informatie en Automatisering.

Open Dagen masteropleidingen