Master Pedagogiek

laden

De masteropleiding Pedagogiek leidt je op voor kaderfuncties in het pedagogisch domein en past goed bij jou als je enige tijd ervaring hebt opgedaan als professional in het onderwijs, de jeugdzorg of in andere pedagogische werkvelden. Deze opleiding past zéker goed bij jou als je op het punt gekomen bent dat je je professionele grenzen wil verleggen of je horizon wil verbreden.
De masteropleiding biedt je een beter inzicht in het functioneren van cliënten, leerlingen, studenten, medewerkers en je organisatie. Ook biedt de opleiding je een permanente uitdaging om je handelingsrepertoire te verrijken en effectiever te maken en om te gaan met complexe, lastige situaties, zowel binnen als buiten de grenzen van je organisatie. De passende combinatie van werk en studie helpt je om krachtige impulsen te vinden voor je eigen ontwikkeling.

De opleiding is bedoeld voor pedagogische - en onderwijsprofessionals die in lijn- of staffuncties (willen) werken aan het verbeteren van de kerntaak van de organisatie. De hbo-masteropleiding is door de NVAO geaccrediteerd en wordt verzorgd door het domein Gezondheid, Sport en Welzijn.

Open Dagen masteropleidingen