Mondzorgkunde voltijd

Mondzorgkunde: Procedure selectie & plaatsing

1. Tot wanneer kun je je aanmelden?

Je kunt je aanmelden via www.studielink.nl voor de opleiding Mondzorgkunde vanaf 1 oktober 2017 tot en met uiterlijk 15 januari 2018 (23.59 uur). Alle aanmeldingen na 15 januari worden niet geaccepteerd en niet meegenomen in de selectieprocedure. Voor deelname aan de selectieprocedure hoef je nog niet in het bezit te zijn van de bij punt 2 genoemde diploma's. Dit moet wel het geval zijn bij inschrijving bij de opleiding uiterlijk 1 september. LET OP! Je mag je maar bij één opleiding mondzorgkunde aanmelden en je mag over de jaren heen twee keer meedoen met de selectieprocedure. Wel mag jij je nog bij een andere opleiding met een numerus fixus aanmelden zoals bijv. geneeskunde, tandheelkunde of fysiotherapie.

2. Met welke diploma's kun je worden toegelaten tot de opleiding Mondzorgkunde?

Voor het inschrijven bij de opleiding dien je uiterlijk 1 september een van onderstaande diploma's in bezit te hebben. Studenten met een profiel waarbij zowel biologie en scheikunde in het pakket zit krijgen extra punten. 

 • Havo-of vwo-diploma, bij voorkeur scheikunde en biologie in je profiel. 
 • Mbo-4 diploma. Bij voorkeur voldoende basiskennis scheikunde en biologie ( havo 5 niveau). 
 • Getuigschrift/ diploma/propedeuse van andere gerelateerde hbo-of wo-opleiding. Wel met aantoonbare kennis op het gebied van biologie en scheikunde . 
 • Andere opties worden per geval bekeken en beoordeeld. Zie ook algemene voorwaarden.
  Let op! Mocht toch blijken dat je helaas niet geslaagd bent of op een andere manier niet je diploma behaald hebt denk er dan aan je aanmelding via www.studielink.nl in te trekken uiterlijk voor 31 augustus 2018

3. Wat is belangrijk om te weten?

De opleiding Mondzorgkunde is een opleiding binnen de gezondheidszorg. Voor het uitoefenen van het beroep is er een wettelijke bepaling omtrent dragerschap Hepatitis B- virus. 

Ben je drager van dit virus? 
Dan mag je volgens de wet niet werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg waarbij direct contact met patiënten plaatsvindt. Je kunt dit via de huisarts of Arbodienst van te voren al laten testen. Een bewijs van geen dragerschap moet op het moment dat je bent geplaatst ingeleverd worden. Verdere informatie over hepatitis B en mogelijke vaccinatie volgt pas na plaatsing. 

Andere aandachtspunten die belangrijk zijn om te weten en die je mogelijk helpen om een goede afweging te maken of het zinvol is deel te nemen aan de selectieprocedure:

 • Lichamelijk is het een vooral voor je nek, rug, schouders en polsen een zware opleiding. Deze onderdelen ( kunnen ) zwaar belast worden . Als dit al zwakke punten zijn dan is het raadzaam om advies bij een fysiotherapeut in te winnen. 
 • Het werk van een mondhygiënist vindt plaats op de mm 2. Belangrijk hierbij is een goed zicht en het kunnen waarnemen van diepte. Het dragen van een bril hoeft echter geen belemmering te zijn. 
 • Goed niveau van Engels. Dit vooral met betrekking tot het gebruik van Engelstalige artikelen en studieboeken binnen de opleiding. 
 • Er wordt statistiek gegeven. Hiervoor is basiskennis van Wiskunde op dit gebied wel aan te raden.

4. Wanneer en waar vindt de selectie plaats?

Zaterdag 3 februari 2018 vindt de selectiedag plaats. Vanwege het te verwachten aantal deelnemers is er gekozen om de dag op de locatie Wildeborch 6 in Diemen van Inholland te laten plaatsvinden. Deze locatie is per OV goed te bereiken. Parkeren op het terrein is gratis. Bekijk hier de routebeschrijving i.v.m. bouwwerkzaamheden

5. Uit welke onderdelen bestaat de selectie, wat zijn de criteria en hoe zwaar wegen deze?

De selectieprocedure bestaat uit twee onderdelen:

Onderdeel A
Het eeste onderdeel bestaat uit het inleveren van een CV(format) en een motivatiebrief. De volgende onderdelen invullen/maken en uiterlijk 15 januari 2018, 23.59 uur insturen naar decentraleselectie.mondzorgkunde.gsw@inholland.nl

1. CV. Maximaal 5 punten. Telt 1x mee
Vul de je CV digitaal (pdf) in en verstuur het naar: Decentraleselectie.mondzorgkunde.gsw@inholland.nl

2. Motivatiebrief. Maximaal 10 punten. Telt 1x mee
De brief wordt mede beoordeeld op netheid, Nederlands en juiste vorm van een brief (aanhef, adres, afsluiting). Maximaal 1A-4, letter type Arial, grootte 11. De brief verstuur je naar bovenstaand mailadres. In de brief moeten ten minste de volgende onderwerpen beschreven zijn:

 • Waarom mondhygiënist worden. 
 • Waarom kies je voor Inholland.

Het is je eigen verantwoording om te controleren of alles correct en volledig is ingevuld. Hierover wordt door de selectiecomissie niet meer gecommuniceerd. Je ontvangt alleen een bericht dat de stukken zijn ontvangen. Het kan zijn dat bij een onvolledige invulling of ontbreken van documenten er minder punten worden toegekend. 

Onderdeel B
Het tweede onderdeel is de selectiedag waarop vier onderdelen getoetst worden. 

1. Toets biologie en toets scheikunde. Cijfer is aantal punten. Telt per toets 1,5 keer mee
Leerstof toets biologie (pdf)
Leerstof toets Scheikunde (pdf)

2. Schrijfopdracht Nederlands. Maximaal 20 punten. Telt 2x mee
Ter voorbereiding voor de schrijfopdracht:
Nederlandse taalopdracht (pdf)

Het onderwerp is divers. Het gaat bij deze opdracht voornamelijk over je beheersing van de Nederlandse taal. Er wordt beoordeeld op o.a. argumentatie, spelling, alineagebruik, grammatica.

3. Gesprek van 10 minuten met docent en/of ouderejaarsstudent. Maximaal aantal punten 35. Tekt 3x mee
Gelet wordt op je communicatieve vaardigheden, houding, voorbereiding. Inhoud van gesprek zal onder andere gaan over: 

 • Motivatie voor de opleiding en beroep.
 • Wat weet je van het beroep?

 6. Wanneer en hoe hoor je of je geplaatst bent of niet?

Na de selectie dag worden alle verschillende onderdelen door de selectiecommissie  nagekeken en beoordeeld. Op 15 april 2018 ontvang je per mail je voorlopige rangnummer via Studielink. Van de CSA ontvang je per post en mail de uitslag van je resultaten en onderbouwing hiervan. Krijg je een plaats toegewezen dan heb na ontvangst hiervan twee weken de tijd om je plaats te accepteren. De eerste 105 kandidaten worden geplaatst. Heb je een rangnummer hoger dan 105 dan is er een kans dat je niet kunt starten omdat alle andere kandidaten de plaats geaccepteerd hebben. Mochten er kandidaten zijn die vanwege bepaalde omstandigheden (gezakt, toch ander keuze gemaakt, ziekte etc.) hun plaats niet accepteren, wordt er verder gegaan met plaatsen bij nummer106 totdat alle plaatsen zijn opgevuld. 

7. Staat je vraag hier niet tussen?

Het kan zijn dat je verder informatie wenst. Die is te vinden bij de aanvullende informatie. Over de selectieprocedure zelf kan alleen via de mail contact gezocht decentraleselectie.mondzorgkunde.gsw@inholland.nl

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!