Mondzorgkunde voltijd

Mondzorgkunde: Procedure selectie & plaatsing

1. Tot wanneer kun je je aanmelden?

 1. Eerst aanmelden bij Studielink via www.studielink.nl. Dit kan tot uiterlijk 15 januari 2019 (23.59 uur).
 2. Aanmelden bij Inholland voor de decentrale selectie Mondzorgkunde.

Procedure
Vanaf oktober 2018 tot en met uiterlijk 15 januari 2019 (23.59 uur) kun jij je aanmelden bij de opleiding Mondzorgkunde Inholland. Aanmelden doe je via decentrale selectie mondzorgkunde, waarbij je een CV en een sollicitatiebrief digitaal aanlevert. Heb je een verklaring van dyslexie (moet van een erkend bureau afkomstig zijn) dan moet deze met je CV en sollicitatiebrief worden aangeleverd. Bij toetsing wordt hier dan rekening mee gehouden.

Meld jij je na 15 januari 2019 aan of lever je na die datum het cv en de sollicitatiebrief aan dan ben je echt te laat en krijg je geen uitnodiging voor de selectiedag en maak je geen kans meer om geplaatst te worden. Voor deelname aan de selectieprocedure hoef je nog niet in het bezit te zijn van de bij punt 2 genoemde diploma's. Je mag je maar bij één Hogeschool die de opleiding mondzorgkunde aanbiedt, aanmelden en je mag door de jaren heen bij mondzorgkunde Inholland twee keer meedoen met de selectieprocedure. Wel mag jij je nog bij een andere opleiding met een numerus fixus aanmelden zoals bijv. geneeskunde, tandheelkunde of fysiotherapie.

2. Met welke diploma's kun je worden toegelaten tot de opleiding Mondzorgkunde?

 • Havo-of vwo-diploma, bij voorkeur scheikunde en biologie in je profiel.
 • Mbo-4 diploma. Bij voorkeur met voldoende basiskennis scheikunde en biologie (havo 5 niveau).
 • Getuigschrift/ diploma/propedeuse van andere gerelateerde hbo-of wo-opleiding. Bij voorkeur met voldoende basiskennis scheikunde en biologie (havo 5 niveau).
 • Andere opties worden per geval bekeken en beoordeeld. Zie ook algemene voorwaarden.
 • Kom je in aanmerking voor een 21+ toets lees dan hierover de informatie bij algemene voorwaarden op de site.

3. Wat is belangrijk om te weten?

Aandachtspunten die belangrijk zijn om te weten en die je mogelijk helpen om een goede afweging te maken of het zinvol is deel te nemen aan de selectieprocedure:

 • Lichamelijk is het een vooral voor je nek, rug, schouders en polsen een zware opleiding. Deze onderdelen van het lichaam (kunnen) zwaar belast worden. Als dit al zwakke punten zijn dan is het raadzaam om advies bij een fysiotherapeut in te winnen.
 • Het werk van een mondhygiënist vindt plaats op de mm2. Belangrijk hierbij is een goed zicht en het kunnen waarnemen van diepte. Het dragen van een bril, hoeft echter geen belemmering te zijn.
 • Goed niveau van Engels. Dit vooral met betrekking tot het gebruik van Engelstalige artikelen en studieboeken binnen de opleiding.
 • Er wordt statistiek gegeven. Hiervoor is basiskennis van Wiskunde wel aan te raden.

4. Wanneer en waar vindt de selectie plaats?

Zaterdag 2 februari 2019 vindt de selectiedag plaats. Vanwege het te verwachten aantal deelnemers is gekozen de dag op de locatie Wildenborch 6 in Diemen van Inholland te laten plaatsvinden. Deze locatie is per openbaar vervoer goed te bereiken. Parkeren op het terrein is gratis.

5. Uit welke onderdelen bestaat de selectie, wat zijn de criteria en hoe zwaar wegen deze?

De selectieprocedure bestaat uit 6 onderdelen (zie punt 1 en 2). De overige 4 selectie onderdelen worden getoetst op de selectie dag: zaterdag 2 februari 2019. 

1. Curriculum Vitae (CV) (telt 1 maal mee)
Het curriculum vitae moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Personalia inclusief juiste e-mailadres en meest recente (volgens de officiële regels) pasfoto.
 • Overzicht van vooropleidingen
 • Eventuele werkervaring
 • Hobby’s en ander nevenactiviteiten

2. Sollicitatiebrief (telt 1 maal mee)
De brief wordt mede beoordeeld op netheid, Nederlands en juiste vorm van een brief (aanhef, adres, afsluiting). Maximaal 1A-4, letter type Arial, grootte 11. Middels de brief “solliciteer “je naar een plek binnen de opleiding. De volgende onderwerpen benoem je:

 • Waarom kies je voor de opleiding mondzorgkunde
 • Waarom kies je voor Inholland.
 • Waarom denk jij dat je geschikt bent voor het beroep van mondhygiënist

Het CV en de brief (eventueel dyslectieverklaring) stuur je voor 15 januari 2019 naar: decentraleselectie.mondzorgkunde.gsw@inholland.nl.

Het is je eigen verantwoording om te controleren of alles correct en volledig is ingevuld en verstuurd. Hierover wordt door de selectiecommissie niet meer gecommuniceerd. Je krijgt daarna enkel een bericht van ontvangst.

3. Toets Biologie (telt 2 maal mee)
De toets biologie zal bestaan uit vragen uit het boek Samengevat Biologie met de onderwerpen:

 • Cellen en organen en orgaanstelsels
 • Erfelijkheid
 • Celcyclus en DNA
 • Genexpressie, RNA en eiwitsynthese
 • Fotosynthese, dissimilatie en voortgezette assimilatie (geen fotosynthese/plantkunde)
 • Voeding en vertering
 • Bloedsomsloop
 • Gaswisseling
 • Lever en nieren/ uitscheiding
 • Zenuwstelsel en spieren
 • Hormonale regeling
 • Huid en Immuniteit

Het betreft de hoofdstukken: 1,3, 4, 5, 7 (geen fotosynthese/plantkunde), 10 t/m 13, 16 t/m 18. Samengevat Biologie, ISBN 978 90 06 07869 5.

4. Toets scheikunde (telt 2 maal mee)
Voor de toets Scheikunde gelden de volgende onderwerpen uit het boek Samengevat Scheikunde waaruit vragen gemaakt worden:

 • Van atomen tot stoffen
 • Reacties
 • Koolstofchemie en biochemie
 • Energie

Het betreft de hoofdstukken: 1,2,3 en 4. Bij de Scheikunde toets mag de Binas gebruikt worden. Samengevat Scheikunde, ISBN 978 90 06 07871 8.

5. Schrijfopdracht Nederlands (telt 2 maal mee)
Het onderwerp is divers. Het gaat bij deze opdracht voornamelijk over je beheersing van de Nederlandse taal. Er wordt beoordeeld op o.a. argumentatie, spelling, alineagebruik, grammatica.

6. Gesprek van 10 minuten met docent (telt 2 maal mee)
Gelet wordt op je communicatieve vaardigheden, houding, voorbereiding. Inhoud van gesprek zal onder andere gaan over: 

 • Motivatie en oriëntatie voor de opleiding en beroep.
 • Wat weet je van het beroep?
 • Studeren binnen Hbo

 6. Wanneer en hoe hoor je of je geplaatst bent of niet?

Na de selectie dag worden alle verschillende onderdelen door de selectiecommissie nagekeken en beoordeeld. Op 15 april 2019 ontvang je per mail via Studielink je voorlopige rangnummer. Van de Centrale Studentenadministratie Inholland ontvang je per post en mail de uitslag van je resultaten en onderbouwing hiervan. Krijg je een plaats toegewezen dan heb je na ontvangst hiervan twee weken de tijd om je plaats te accepteren. De eerste 105 kandidaten worden geplaatst. Heb je een rangnummer hoger dan 105 dan is er een kans dat je niet kunt starten omdat alle andere kandidaten de plaats hebben geaccepteerd. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor kandidaten hun plaats niet accepteren, dan wordt er gekeken naar de eerstvolgende kandidaat. Het later plaatsen van kandidaten is mogelijk tot eind augustus.

Let op!
Mocht toch blijken dat je helaas niet geslaagd bent of op een andere manier niet je diploma hebt behaald denk er dan aan je aanmelding via www.studielink.nl in te trekken uiterlijk voor 31 augustus 2019.  Doe je dat niet dan heb je al een van de twee mogelijkheden tot deelname selectie mondzorgkunde Inholland verspeelt.

7. Staat je vraag hier niet tussen?

Zijn er vragen die je nog hebt na het lezen van de website dan mag je contact opnemen via mailadres: decentraleselectie.mondzorgkunde.gsw@inholland.nlTelefonisch wordt er geen informatie verstrekt over de selectieprocedure, dit kan allen via bovengenoemde email.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!