Opleidingen met numerus fixus

laden

Onderstaande opleidingen hebben een numerus fixus voor studiejaar 2018 - 2019. Dit betekent dat er voor deze opleiding een vastgesteld aantal eerstejaarsstudenten wordt toegelaten. De reden hiervoor is bijvoorbeeld een krappe arbeidsmarkt, tekort aan stageplaatsen of beperkte faciliteiten bij de opleiding.
Bij aanmelding ben je dan ook niet zeker van een plaatsing, zorg daarom altijd dat je nog een plan B hebt voor het geval je geen plaats aangeboden krijgt. Voor Mondzorgkunde en Verloskunde kon je je uiterlijk 15 januari 2018 aanmelden. Voor Verpleegkunde kun je je nog tót 1 mei 2018 aanmelden (zie onder).

Verpleegkunde (hbo-v) verlengt aanmeldperiode

Wil jij graag Verpleegkunde studeren en heb je je definitieve keuze nog niet gemaakt? Dan hebben we goed nieuws voor je.Geïnteresseerden voor de opleiding Verpleegkunde (hbo-v) bij Inholland Alkmaar of Amsterdam kunnen zich nog tót 1 mei 2018 aanmelden. De aanmeldperiode is verlengd omdat er nog plaatsen beschikbaar zijn binnen de afgesproken fixusnorm.

 

Mondzorgkunde Lees meer over de procedure selectie & plaatsing (numerus fixus) bij Mondzorgkunde
Verloskunde Lees meer over de procedure selectie & plaatsing (numerus fixus) bij Verloskunde
Verpleegkunde Lees meer over de procedure selectie & plaatsing (numerus fixus) bij Verpleegkunde

Aanvullende informatie

Overzicht fixusopleidingen, aantal plaatsen, selectiecriteria en selectiemethode Studiejaar 2018-2019
Aanvullende informatie over de selectieprocedure bij fixusopleidingen (pdf)
Selectiereglement numerus fixus opleidingen instroom 2018-2019 (pdf)