Overzicht fixusopleidingen

laden

Overzicht fixusopleidingen, aantal plaatsen, selectiecriteria en selectiemethode Studiejaar 2018-2019

Opleiding Mondzorgkunde  
Vastgesteld maximum aantal plaatsen 105
Aantal keren dat kandidaat zich mag aanmelden over alle jaren dat de opleiding een fixus kent 2
Werkt de opleiding met meerdere selectierondes? Neen, er is 1 ronde met meer onderdelen
Locatie  Amsterdam
Datum selectiedag zaterdag 3 februari
Opleiding Verloskunde  
Vastgesteld maximum aantal plaatsen 100
Aantal keren dat kandidaat zich mag aanmelden over alle jaren dat de opleiding een fixus kent 3
Werkt de opleiding met meerdere selectierondes? Ja, er zijn 2 rondes
Locaties Amsterdam en Groningen
Data selectiedagen zaterdag 3 februari en medio maart 2018
Opleiding Verpleegkunde  
Vastgesteld maximum aantal plaatsen 400
Aantal keren dat kandidaat zich mag aanmelden over
alle jaren dat de opleiding een fixus kent
3
Werkt de opleiding met meerdere selectierondes? Ja, er zijn 2 rondes
Locaties Amsterdam en Alkmaar
Data selectiedagen

woensdag 14 februari
woensdag 7 maart
woensdag 30 mei (13-18 uur, voor studenten aangemeld ná 15 januari)

De selectiecriteria en selectiemethode van de opleiding Mondzorgkunde zijn: 

Uiterlijk in te sturen op 15 januari 2018 (te laat insturen leidt tot lage score):
1. CV
Invullen van een via link te verkrijgen CV. Wordt beoordeeld in combinatie met de andere onderdelen.
2. Motivatiebrief
De brief wordt mede beoordeeld op netheid, Nederlands en vormgeving. De volgende onderwerpen zijn ten minste beschreven:
o Waarom mondhygiënist worden.
o Waarom kies je voor Inholland.

Tijdens de selectiedag vinden plaats:
1. Toets biologie en toets scheikunde
2. Schrijfopdracht Nederlands
Onderwerp beroep mondhygiënist.
3. Gesprek van 15 minuten met docent en /of ouderejaars student
Gelet wordt op je communicatieve vaardigheden, houding, voorbereiding. Inhoud van gesprek zal onder andere gaan over:
o Motivatie voor de opleiding en beroep
o Wat weet je van het beroep?

De selectiecriteria en selectiemethode van de opleiding Verloskunde zijn:

Ronde 1

Zelfstudieopdracht
Ter voorbereiding op 3 februari kunnen kandidaat-studenten een zelfstudiepakket downloaden. Dit pakket is vanaf 18 december te downloaden via onze site. Het bestaat uit lesmateriaal over het onderwerp Circulatie. Dit onderwerp komt tijdens onze selectie uitgebreid aan de orde. Naast het door ons verstrekte lesmateriaal staat het kandidaat-studenten vrij om ook ander materiaal over dit onderwerp te bestuderen. Bijvoorbeeld: examenbundels Biologie.
Voor de voorbereidingsopdracht moet rekening worden gehouden met acht uur zelfstudie.

Hoorcollege
Voorafgaande aan de individuele schriftelijk toets is er een inleidend hoorcollege over een specifiek onderdeel van de circulatie. In dit college wordt aanvullende informatie over dit onderwerp gegeven.

Individuele schriftelijke toets
Deze toets bestaat uit 45 meerkeuzevragen.

Ronde 2

Werkgroep
Kandidaten gaan tijdens de tweede ronde van de selectie in werkgroepen aan de slag met een studietaak. Deze taak sluit aan bij het onderwerp Circulatie dat voor de eerste ronde van de selectie is bestudeerd.
Tijdens het werken aan de studietaak worden door twee assessoren (beoordelaars) de gespreks-, samenwerkings-, en andere contactuele vaardigheden beoordeeld. Het materiaal voor deze taak wordt door de opleiding verstrekt.

Peerassessment
Na het afronden van de studietaak wordt aan de kandidaat-student gevraagd schriftelijk feedback te geven op het functioneren van één ander lid van de werkgroep.
Schriftelijke reflectie
De kandidaat wordt gevraagd schriftelijk te reflecteren op het eigen functioneren in de werkgroep.

De selectiecriteria en selectiemethode van de opleiding Verpleegkunde zijn:

In te sturen vóór 1 mei 2018.
1. CV
Invullen van een via link te verkrijgen CV. Wordt beoordeeld in combinatie met de andere onderdelen.
2. Motivatiebrief
De brief wordt mede beoordeeld op netheid, Nederlands en vormgeving. De volgende onderwerpen zijn ten minste beschreven:
o Hoe heb je je georiënteerd op de opleiding?
o Waarom wil je verpleegkundige worden?
o Waarom kies je voor Inholland?

Tijdens de selectiedag vinden plaats:
1.Toets Biomedische kennis
2.Toets rekenen

Vastgesteld door de directeur van het domein GSW op 30 september 2016.